Přírodní amfiteátr

Obec Dalovice zažádala o dotaci na projekt "Přírodní amfiteátr s dětským hřištěm. Žádost byla podnána na MMR z programu " Podpora rozvoje a obnovy venkova v roce 2017" dotační titul č.2. - "Podpora zapojení generací do komunitního života v obci".

 

Hlavním cílem projektového záměru, je vytvořit místo sloužící generacím všech věkových skupin, místo pro setkávání občanů, místo aktivního i pasivního odpočinku. Komplexně propojit fungování obecního úřadu, společenského sálu a venkovního prostoru pro pořádání akcí i místa pro hru a pohyb dětí. 

Do projektu byly dle podmínek dotace zapojeny děti Základní a mateřské školy Dalovice. Pátá třída navštívila Obecní úřad a v rámci exkurze  byly požádány, aby namalovaly návrhy. Výstava hotových návrhů se pak uskutečnila v rámci Mikulášské besídky ve Společenském objektu.

 

Fotogalerie: Dětské návrhy

Návrhy namalovaly děti páté třídy pod vedením učitelky Hany Švúbové

Výsledný návrh obsahuje  altán s prvky rozvíjejícími smyslové vnímání a motoriku dětí (kreslící tabule, klaun na házení míčků, počítadlo). V altánu bude umístěno sezení – mobilní stoly s lavicemi. V době konání akcí bude altán sloužit jako přístřešek pro mobilní podium. Proti altánu je do půlkruhu umístěno 14ks laviček, tím je vytvořeno „hlediště“ přírodního amfiteátru. Na altán navazuje lanové centrum. Návrh je zpracován v souladu s charakterem zahrady, prvky jsou navrženy z akátového dřeva.

Výstupem projektu je bezpečné a plně funkční hřiště sloužící pro aktivní odpočinek dětí. Dále víceúčelový altán, který slouží pro posezení všech věkových kategorií, hru dětí i jako přístřešek pro mobilní podium. Společně s lavičkami pak dotváří vzhled amfiteátru, místa, které bude sloužit pro konání kulturních akcí tradičních jako je pálení čarodějnic či rozsvěcení vánočního stromu a dále koncertů, divadel, promítání letního kina apod. Projekt pak dotváří celkový koncept se Společenským objektem, kde je umístěn sál a obecní úřad a který bude také vhodným zázemím pro pořádané venkovní akce (toalety, energie atd.)