Uskutečněné akce 2017

Plesy

Letošní  plesová sezona se naplno rozběhla i v našem společenském sále. 28. ledna se konal II. obecní ples, kde k tanci a poslechu zahrála kapela Luboš Víšek band. V únoru si sál pronajalo sokolovské gymnázium Mánesova pro konání svého maturitního plesu. V březnu  (4.3.)  nemohl chybět tradiční a zcela vyprodaný Hasičský ples, na kterém se návštěvníci pobavili opět za doprovodu bandu pana Víška.  O týden později,10. března,  zavítala do Dalovic legendární bluegrassová kapela Poutníci. Počet návštěvníků byl sice nižší  než na předchozích plesech, nicméně  zábava se rozjela v plném proudu. Kromě známých (Panenka nebo Pojďme se napít) i méně známých písní Poutníků  jste si mohli zatančit na hity jako třeba “Trezor” od Karla Gotta nebo “Báječná ženská” Michala Tučného. Je třeba si na podobné akce zvyknout a věříme, že příště sál naplníme. Všichni hudebníci si pochvalovali akustické úpravy provedené v sále na konci loňského roku. Došlo ke zlepšení podmínek pro pořádání akcí a rozšíření možností využití. Zájem o pronájem sálu postupně roste.

Masopustní karneval

V sobotu v 16,00 hodin, 25. února 2017 se  ve Společenském objektu konal karneval pro děti. Sál byl plný drobných zvířátek, broučků, princů i princezen, čarodějů a dalších zajímavých masek. Letos  mezi ně přišel  kouzelník, který přítomné bavil různými triky. Jako asistenti mu na podiu pomáhaly právě děti. Tu vykouzlil různobarevnou kytici, nechal zmizet všelijaké předměty. Úspěch měly i nafukovací balonky, z kterých kouzelník, za spoluúčasti svých „kolegů“, čarodějů v cylindrech, vytvářel různá zvířátka, květiny a broučky, které si potom děti po ukončení tanečního reje, který byl na závěr karnevalu hrdě nesly domů. Nejlepší masky byly na podiu vyhlášeny a jako odměnu dostaly v krabicích krásné dorty. Na prvním místě se umístila automatická pračka - dokonale propracovaná, včetně umístěných pracích prostředků.

 

Oslava MDŽ

S našimi seniory jsme se rozhodli oslavit Mezinárodní den žen tradičně. Sešli jsme se odpoledne 8. března v sále Společenského domu v Dalovicích, kde již bylo pro všechny příchozí připraveno občerstvení v podobě minichlebíčků a zákusků, s hudebním doprovodem byl v pohotovosti pan Vítek Šebesta a zástupci Obce Dalovice. Hojný počet seniorů osobně přivítal společně s místostarostkou starosta obce. Po úvodním slově oba osobně popřáli každé ženě v sále ke svátku žen a předali květinu. Pak již začal na své nástroje hrát a zpívat pan Šebesta písničky lidové i moderní, staré i novější. Senioři se dobře bavili, zpívali a mnozí si i zatančili. Káva nebo čaj byl pro ně zdarma, občerstvení zajistili zástupci obce. Zábava běžela v plném proudu až do večera a všichni se rozcházeli domů, doufejme, spokojeni.

 

Noc s Andersenem

pořádala knihovna

Sešlo se dvaatřicet dětí, a protože letošními patrony byl Čtyřlístek, rozdělili jsme se do čtyř skupin - na Fifinky, Myšpulíny, Pindi a Bobíky. Zapojili jsme se do soutěže, kterou vyhlásil Klub dětských knihoven Karlovarského kraje, a oblékli  marnivého císaře. Také jsme si připravili pomazánky na chlebíčky a jednohubky a vydali se na napínavou cestu setmělými chodbami školy. Postupně jsme se setkali s loupeživým pirátem, princeznou, vílou i čarodějem. Ti nám za splněné úkoly dali části mapy, která nás nakonec zavedla k pokladu. Pan Andersen nakonec do Dalovic nedorazil - v truhlici pod čokoládovými zlaťáky jsme od něj našli omluvný dopis, ale poslal místo sebe svého přítele Viktora Braunreitera, který nám zahrál veselou pohádku O Červené karkulce. Pak už jsme si zalezli do spacáků, a dokud jsme neusnuli, mohli jsme poslouchat pohádky z knížky, kterou nám pan Andersen také poslal. Ráno jsme ještě stihli začít kreslit vlastní komiks do soutěže, kterou vyhlásil časopis Čtyřlístek, malovat si nebo prohlížet časopisy a knížky. A pak už byl čas se rozloučit. Fotogalerie na www.knihovnadalovice.cz

 

Ukliďme Česko - Čištění Ohře

zapojily se studenti SOŠ logistické

V rámci celostátní akce Ukliďme Česko se celkem 38 studentů druhého ročníků Střední školy Logistické v Dalovicích zúčastnilo ve spolupráci s obcí Dalovice a Povodím Ohře, které  poskytlo ochranné pomůcky a pytle na nalezený odpad, úklidu levého břehu řeky Ohře v úseku Všeborovic.  Navzdory špatnému počasí úklid proběhl  s veselou myslí a úsměvem na tváři. Bylo až neuvěřitelné, jaké množství různého druhu odpadu lze nalézt na tak malém úseku přírody. Celá akce byla prospěšná pro vzhled našeho okolí, ale též inspirativní pro každého žáka, jak se chovat k přírodě a nakládat s nepotřebnými věcmi.  V rámci předmětu Základy přírodních věd se teoreticky zaobíráme environmentální výchovou a ekologickými aktivitami, takže celá akce byla praktickým vyústěním našich teoretických znalostí.

 

Ukliďme Česko - Úklid obce

V dubnu proběhly další dvě úklidové akce, kterými jsme se zároveň připojili ke Dni země. V pátek 21. dubna se za slunečného počasí sešli rodiče s dětmi v mateřské školce a společnými silami upravili zahradu. Sobotní počasí po ránu nevypadalo tak příznivě, přesto k obecnímu úřadu na desátou hodinu dorazila poměrně početná skupinka dobrovolníků, převažovaly děti. Přesně jsme to nepočítali, ale bylo nás zhruba kolem čtyřiceti. Všichni dostali rukavice a pytle a rozdělili jsme se do tří skupin. První vyrazila ulicí Průběžnou směrem k hřišti, Vitickému potoku, následně na Vysokou, ulicí Letní a podél průtahu zpět. Druhá skupina se vydala přes tvrziště do ulice Pod Strání směrem pod most. Zde se rozdělili, polovina to vzala  pod mostem směrem k bývalému „výzkumáku“ do horních Všeborovic, druhá polovina šla směrem k hřbitovu a sídlišti na Výsluní. Poslední skupina vyrazila od úřadu kolem sportoviště směrem k rybníku a následně do zámeckého parku. Zhruba po dvou hodinách se všichni vrátili k úřadu, kde už hasiči připravili oheň. Opekli jsme si buřta, dali si čaj, kávu, punč a napečené dobroty, které dobrovolníci přinesli.  Celkově to bylo velmi příjemné setkání, nakonec vysvitlo i sluníčko. Fotbalisti se k úklidové akci přidali, když po zápase uklidili okolí hřiště. Nakonec jsme nasbírali  padesát pytlů odpadu. Našla se i pneumatika, plechy nebo rozbitá skříň.