2.kolo výzev MAS - operační program zaměstnanost

08.11.2017 13:50

1. Číslo a název výzvy MAS: 259/03_16_047/CLLD_16_01_021, Výzva MAS Krušné hory - Prorodinná opatření - (II.)

2.Časové nastavení:

Datum vyhlášení výzvy MAS 6. 11. 2017

Datum zpřístupnění žádosti o podporu 6. 11. 2017, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 18. 12. 2017, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 1. 2018, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 30. 11. 2021

3. Alokace: 1 000 000 Kč

 

Veškeré informace včetně příloh naleznete na internetových stránkách MAS Krušné hory, o.p.s.