Hospodaření s majetkem obce

06.03.2017 15:25

Na 27. jednání ZO dne 27.února 2017 byl vyhlášen záměr prodeje části  pozemku p.č. 214/3 k.ú. Vysoká u Dalovic a záměr pronájmu pozemku p.č. 77 k.ú. Dalovice.

Příloha