Operační program zaměstnanost

25.05.2017 10:50

MAS Krušné hory, o.p.s. vyhlásila 4 výzvy k předkládání žádostí z Operačního programu Zaměstnanost:

1.       Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center

2.       Prorodinná opatření

3.       Sociální podnikání

4.       Podpora zaměstnanosti

Seminář pro žadatele k výzvám na sociální služby a sociální podnikání proběhne 26. 5. 2017, k výzvám na zaměstnanost

a prorodinná opatření proběhne dne 31. 5. 2017. Více se dozvíte v pozvánkách. Od 3. 6. 2017 do 19. 6. 2017 bude zpřístupněno podávání žádostí do ISKP 14+.

Všechny vyhlášené výzvy z OPZ včetně textu výzvy a příloh jsou již nyní zveřejněné na http://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/aktualni-vyhlasene-vyzvy-opz/.

Pozvánka na seminář pro žadatele Podpora sociálních, komunitních služeb služeb a komunitních center.pdf 

Pozvánka na seminář pro žadatele Podpora zaměstnanosti.pdf 
Pozvánka na seminář pro žadatele Prorodinná opatření.pdf 
Pozvánka na seminář pro žadatele sociální podnikání.pdf