Prezidentské volby

11.12.2017 08:50

OZNÁMENÍ

o době a místě konání volby prezidenta republiky

 

Starosta obce Dalovice podle § 14, odst. 1,  písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

 

1. Volba prezidenta republiky – 1. kolo -   se uskuteční:

 

v pátek dne             12. ledna 2018              od 14.00 hod. do 22.00 hod.

v sobotu dne           13. ledna 2018              od  08.00 hod. do 14.00 hod.

 

2. Volba prezidenta republiky – v případě 2. kola – se uskuteční:

 

v pátek dne              26. ledna 2018              od 14.00 hod. do 22.00 hod.

v sobotu dne           27. ledna 2018              od  08.00 hod. do 14.00 hod.

 

 

3. Místem konání voleb

Obecní úřad Dalovice, Hlavní 82/25

 

 

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní

občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem

České republiky). 

Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,

nebude mu hlasování umožněno.

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.                               

V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Možnost hlasovat na voličský průkaz
Žadost o VP - prezident