Uzavírka mostu

17.05.2017 00:00

Obec získal příspěvek ze SFDI ve výši téměř 9 mil. Kč na opravu mostu přes silnici č.I/13, spojující ulice Pod Lipami a Horní. Oprava se již realizuje, most je pro dopravu zcela uzavřen. V následujícím období bude probíhat armování a následné betonování vrchní desky mostu. Po vyzrání betonu je třeba obnovit izolace. Z tohoto důvodu je nezbytné most zcela uzavřít i pro pěší. Automobilová doprava je vedena po objízdných trasách v obci. Chodci a cyklisté mají možnost využít podchodu v blízkosti uzavírky, z ulice U Vodojemu.