Dotace, příspěvky z rozpočtu obce

 

Dotační program Obce Dalovice na podporu sportovních, kulturních a volnočasových aktivit pro prok 2017

 

Program 1: Podpora sportovních, kluturních a volnočasových aktivit - akce

 • Podpora akcí pořádáných v obci pro občany Dalovic
 • Zájemci mohou podávat žádosti od 24.10. 2016 do 13.1. 2017
 • Celkový finanční objem prostředků pro tento program činí 150.000,- Kč, maximální výše dotace v jednom případě činí 20.000,-Kč
 • dotace může činit až 100% z celkových nákladů pořádané akce
 • ZO rozhodne o přidělení příspěvku do 28.2. 2017
 • více v přílohách

Vyhlášení programu 1

 

Pozn.: Obec bude nadále pořadatelem tradičních akcí - Masopustní karneval, Oslava MDŽ, Obecní ples, Pálení čarodějnic a stavění máje, Vítání občánků, Oslava dne dětí, Oslava Dne seniorů, Lampiónový průvod, Zahájení adventu - rozsvícení  vánočního stromu, Mikulášská besídka.

 

Program 2: Podpora sportovních, kulturních a volnočasových aktivit - pravidelná činnost

 • Podpora spolkové  činnosti v obci Dalovice, především organizací,  sdružení i jednotlivců pracujících  s dětmi a mládeží
 • Zájemci mohou podávat žádosti od 24.10. 2016 do 13.1. 2017
 • Celkový finanční objem prostředků pro tento program činí 250.000,- Kč, maximální výše dotace v jednom případě závisí na celkovém počtu zájemců
 • Dotace může činit až 85% z celkových nákladů na pravidelnou činnost
 • ZO rozhodne o přidělení příspěvku do 28.2.2017
 • více v přílohách

Vyhlášení programu 2

 

Přílohy k obou programům

Příloha1_žádost_dotace.docx 
Příloha2_Návrh rozpočtu.xlsx 
Příloha3_Veřejnoprávnísmlouva_příspěvky.docx 
Příloha4_Vyúčtování.xlsx 
Příloha5_Prehled uhrady.xls 
Příloha6_závěrečné zhodnocení.doc 

 

Vyhodnocení žádostí

Příspěvky z rozpočtu obce byly schváleny na 27.jednání ZO dne 27.2. 2017. Výše přidělenách příspěvků naleznete v přiložené tabulce