Přírodní amfiteátr

Hlavním cílem projektového záměru, bylo vytvořit místo sloužící generacím všech věkových skupin, místo pro setkávání občanů, místo aktivního i pasivního odpočinku. Komplexně propojit fungování obecního úřadu, společenského sálu a venkovního prostoru pro pořádání akcí i místa pro hru a pohyb dětí. 

Na projekt byla zažádáno o dotaci z MMR. Do projektu byly dle podmínek dotace zapojeny děti Základní a mateřské školy Dalovice. Pátá třída navštívila Obecní úřad a v rámci exkurze  byly požádány, aby namalovaly návrhy. Výstava hotových návrhů se pak uskutečnila v rámci Mikulášské besídky ve Společenském objektu.

 

Fotogalerie: Dětské návrhy

Návrhy namalovaly děti páté třídy pod vedením učitelky Hany Švúbové

Výsledný návrh obsahuje  altán s prvky rozvíjejícími smyslové vnímání a motoriku dětí (kreslící tabule, klaun na házení míčků, počítadlo). V době konání akcí slouží altán  jako přístřešek pro mobilní podium. Proti altánu je do půlkruhu umístěno 14ks laviček, tím je vytvořeno „hlediště“ přírodního amfiteátru. Na altán navazuje lanové centrum. Návrh byl zpracován v souladu s charakterem zahrady, prvky jsou z akátového dřeva.

 

Dotaci se nakonec získat nepodařilo a ZO obce rozhodlo o realizaci z vlastních zdrojů. Hřiště bylo postaveno v letních měsících 2017.