Uskutečněné akce 2015

Masopustní karneval

První letošní akcí, kterou jsme připravili, byl v sobotu 28. února Masopustní karneval v restauraci Pod Mostem. Do vesele vyzdobené restaurace zavítali princezny, bojovníci, víly, viděli jsme vodníka, Sněhurku, Harryho Pottera a Hermionu, berušky, broučky a spoustu jiných krásných masek.

Členové komise, také v karnevalových maskách, přivítali děti i rodiče a začala veselice. Po promenádě masek čekala na děti řada soutěží jako  podlézání překážky, koštětový tanec, tanec dvojic s míčkem mezi čely, zamotávání mumie, přenášení lentilek brčkem, přendávání klobouku s hudbou a spousta dalších. Samozřejmě nechyběly odměny.

Po společném tanci pak porota vyhodnotila  nejlepší masky. Na třetím místě se umístil Harry Potter s Hermionou, druhé místo získal vodník a jako nejhezčí maska byla vybrána Sněhurka. Všichni ocenění si odnesli krásný sladký dort. Zvláštní cenu obdrželi Mach a Šebestová  ( maminka a syn), dostali ekologicky užitečný dort z toaletního papíru. Po vyhlášení následovala volná zábava a dětská diskotéka. Všichni se dobře bavili, děti odcházely spokojené, odpoledne se vydařilo.

Oslava MDŽ

V neděli 8. března, u příležitosti Mezinárodního dne žen, jsme uspořádali posezení pro seniory. V 16 hodin se všichni sešli v restauraci Pod Mostem, kde bylo připraveno občerstvení – chlebíčky, zákusky, tyčinky. Na úvod promluvila místostarostka obce, přítomné přivítala  a popřála  všem ženám k jejich svátku. Také všem ženám osobně předala květinu.  K tanci, zpěvu i poslechu zahrál na harmoniku a zazpíval pan Zábranský. 

Vynášení Moreny

Vynášení Moreny je starý pohanský zvyk. Lidé se loučí se zimou a vítají jaro. Také my jsme se rozhodli tento zvyk dodržet, proto jsme se v sobotu 28. března sešli v Dalovicích před hasičskou zbrojnicí. Počasí nám přálo, bylo krásně a svítilo sluníčko. S dětmi, které na naši akci přišly, jsme nejprve vyrobili  Morenu. Dřevěný kříž jsme omotali slámou a oblékli do bílé košile, sukně, na hlavu jsme jí uvázali šátek a kolem krku pověsili náhrdelník z vyfouknutých vajec. Pak si děti ozdobily krepovými stužkami a namalovanými vajíčky „líto“ – vrbovou větvičku, která přináší jaro do chalup. Po fotografování jsme se s Morenou vydali přes Dalovice, za zvuků řehtaček a frkaček, k řece Ohři. Na „šedé“ lávce jsme Morenu zapálili a hodili do řeky. Pozorovali jsme ji, jak odplouvá pryč, a těšili se na jaro. Bohužel se zima své vlády lehce nevzdala a ještě deset dní nás trápila sněhem, deštěm a studeným počasím. My jsme se ale rozhodli i přesto si za rok tuto akci zopakovat. 

Pálení čarodějnic a stavění Májky

Lidé odedávna věřili, že v noci z 30. dubna na  1. května mají zlé síly největší moc. V ohni spalovali všechno zlé, všechno to, z čeho měli strach. My sice strach ze zlých sil nemáme, přesto jsme se v tento den rozhodli tuto tradici v Dalovicích obnovit. Místní  hasiči spolu s fotbalisty a dalšími  dobrovolníky přivezli z lesa májku a dřevo na oheň. V areálu základní školy, které tímto děkujeme za spolupráci, připravili vatru a májku. Ve čtvrtek 30.dubna odpoledne se lidé sešli u školy. Děti i někteří dospělí byli v maskách čarodějnic. Nejprve se všichni společně přivítali a silní tatínkové a ostatní chlapi odnesli ozdobenou májku před Obecní úřad. Tam se jim podařilo, i když s menšími problémy, májku postavit. Potom se všichni vrátili do areálu školy. Kroužek masek okolo ohně  zatančil čarodějnické tance.  Doprostřed vatry jsme postavili  čarodějnici a v duchu tradice ji upálili. 

Všechny děti, které přišly v masce obdržely zdarma vuřt, chléb a kečup. Společné foto čarodějů a čarodějnic proběhlo ve veselé atmosféře. Všichni přítomní si mohli na ohni opéci vuřty, dát si cokoli k pití ve stánku s občerstvením, poslouchat muziku a bavit se dle libosti až do večera. Díky stavební firmě Krystyn byla zajištěna možnost ulevit si v mobilních WC. Tímto moc děkujeme za podporu. Účast na této akci byla  nečekaně veliká, počasí se i přes nepříznivé předpovědi vydařilo.

Vítání občánků

V sobotu 9.května 2015 jsme slavnostně přivítali v naší obci nové občánky. Z jedenácti, za poslední rok narozených dětí ( jedna dvojčátka), přišlo sedm rodin. V mateřské škole je uvítal starosta obce a předsedkyně sportovně kulturní komise. Po krátkém úvodu vystoupily děti z předškolní třídy MŠ pod vedením učitelky paní Martiny Ševčíkové s několika básničkami, písničkami a hrou na flétnu. Děti rodičům rozdaly přáníčka, která pro ně vyrobily. Pak již starosta obce osobně pogratuloval každé rodině, popřál zdraví a předal pamětní list, plaketku a květinu. Na závěr se každá šťastná rodinka vyfotografovala. Každému novému občánkovi obec věnovala finanční dar ve výši 2.000,- Kč.

 

Den dětí

Mezinárodní den dětí,  1.červen, v kalendáři vycházel na pondělí. Proto jsme jeho oslavu pro všechny děti z Dalovic a okolí uspořádali v sobotu 6.6. 2015. Od brzkého rána tým spolupracovníků připravoval v zámeckém parku soutěže a atrakce. Před desátou hodinou začali přicházet první návštěvníci. Zatím se jen občerstvovali u stánků a prohlíželi si stanoviště. Krátce po desáté hodině byl dětský den zahájen. Děti soutěžily v různých disciplínách a předváděly své dovednosti v běhu, skoku, hodu míčkem, kopání. Stanoviště se soutěžemi si pro ně připravili jak členové SKK a dobrovolní pomocníci, tak i fotbalisté Čechie Dalovice a dalovičtí dobrovolní hasiči. Děti si také užívaly různé atrakce – skákací hrad, paintball, jízdu na koních, malování na obličej, chůzi na pružných gumách mezi stromy, střelbu elektronickou vzduchovkou na terč, pro nejmenší byl k dispozici kolotoč. Děti si mohly zahrát zahradní šachy, vyrobit si mýdlo nebo svíčku či si ozdobit vlastní medaili. Za splněné disciplíny dostávaly  Dalovické groše, za které si ve stánku kupovaly hračky a různé ceny.

Protože počasí nám nadmíru přálo a během dopoledne se udělalo veliké vedro, hasiči z karlovarské HZS, kteří nás celý den zásobovali vodou, natáhli hadice a pokropili všechny studenou „živou“ vodou. Po ukončení soutěží na stanovištích se v prostoru před zámečkem konaly hromadné soutěže v přeskakování a přetahování lana. Soutěžilo se v různých kategoriích – kluci, holky, malí, velcí, maminky, tatínkové. Vítězové si mohli vybrat jako odměnu háčkovaného „plyšáka“, které nám pro tuto příležitost vyrobila a darovala „nejmenovaná“ paní z Dalovic. Tímto jí moc děkujeme, hračky byly krásné a slavily velký úspěch. Díky! Krátce po čtrnácté hodině byl dětský den ukončen. Doufáme, že si ho všichni užili, že se všem líbil a že se za rok uvidíme znovu.

 

Triatlon KIWI MUŽ 2015 

pořádáno Kiwi Bike Teamem Dalovice

Již čtyřiadvacátý ročník terénního závodu v triatlonu se  letos konal v sobotu prvního srpna. Start závodu byl tradičně ze stanoviště koupaliště Rolava – Čankovská, K. Vary, kde proběhla prezentace závodníků, předání startovních čísel a seznámení s trasou a seznámení o povinnosti použití ochranné helmy při jízdě na kole. Samotný závod  odstartovalo plavání. Trasa byla označena bójkami a bezpečnost plavců zajištěna záchrannými vodními čluny  s posádkami  po celé trase plavání. Pro další část závodu jsme zajistili odvoz osobních věcí závodníků z místa koupaliště do cílového prostoru v Dalovicích. Celou délku trasy vyznačenou pro jízdu na kolech projížděli po celý průběh závodu hlídky se zdravotníky a jinou pomocí. V prostorách cíle měly závodníci zabezpečeno umístění odložených kol aby mohly pokračovat  v poslední etapě –  běhu. V prostorách cíle před Hospůdkou u Čutňáka čekalo na účastníky závodu také připravené občerstvení a pití. Zde se provádělo zapisování do výsledkové tabule a samotné vyhodnocení výsledků. Závodu terénního triatlonu se účastnilo celkem 80 závodníků (počítáni jsou profesionálové i amatéři). Celkově lze konstatovat, že závod proběhl bez komplikací a  úrazů. Kiwi mužem roku se stal Tomáš Eberl X TEAM BANO s časem 1:10:50, v kategorii 50+ byl vítězem Miroslav Pilný Thun Nová Role s časem 1:24:58 a Kiwi ženou pak Martina Kabilová TRI CHEB s časem 1:29:54. Kiwi ženou Dalovice se stala Helena Karasová 1:45:44, Kiwi mužem Dalovice Radek Prokopius 1:24:45.

 

Den Seniorů

Každoročně  se  1.října se slaví Mezinárodní den seniorů. I my v naší obci jsme se rozhodli tento den oslavit společně s našimi dříve narozenými občany. Pozvali jsme je do hospůdky U Aničky, kde pro ně bylo připravené občerstvení – chlebíčky a zákusky, a samozřejmě káva nebo čaj. Po úvodním slově starosty obce začala zábava. Každý příchozí senior dostal první sklenici piva, osobně natočenou starostou, nebo vína zdarma. Obsluhu zajišťovala místostarostka obce se členkami sportovně kulturní komise.  Celé odpoledne a podvečer bavil přítomné svým repertoárem pan Vítek Šebesta. Oslava se vydařila a senioři odcházeli do svých domovů  spokojeni. 

 

Halloween

Na sobotní podzimní odpoledne 31. října jsme pro děti i rodiče připravili  Halloweenskou párty. U základní školy v Dalovicích se nám sešly děti ve strašidelných maskách, aby se příjemně pobavily a něco si také vyrobily. Po úvodním tanci se rozdělily na různá stanoviště.  U stolků si  vyráběly spolu s rodiči ze sklenic a papíru lucerničky, také si mohly udělat halloweenské strašidýlko. Na jiném místě byly připraveny soutěže v létání na koštěti, namotávání hadů nebo chytání netopýrů. Hlavní náplní našeho zábavného odpoledne však bylo dlabání dýní. S rodiči děti dlabaly a vyřezávaly dýně, které si donesly z domova, pomohly nám také s vydlabáním dýní, které jsme si vystavili před obecním úřadem. Závěrečné společné foto s dětskými výtvory a malá odměna za účast dovršily povedené odpoledne.

 

Lampionový průvod

Třetí ročník, myslím, že můžeme říci, již tradičního lampionového průvodu se konal v úterý 17. listopadu. V 16:30 hodin jsme se sešli před základní školou.  Po uvítání se utvořil slavnostní průvod s lampiony a vydal se přes obec na cestu „pohádkovým“ parkem. Trasu osvětlovala světélka svíček a na děti v parku čekaly pohádkové bytosti – Shrek a Fiona, Křemílek a Vochomůrka s  Myškou, Maková Panenka a Motýl Emanuel. Ti dětem z košíčků rozdávali sladkosti a dobroty. Celý dlouhý průvod prošel parkem, okolo Tvrziště a obcí se vrátil zpět ke škole. Tam už hořely dva velké ohně, na kterých si děti mohly opéci vuřty. Děti k vuřtům dostaly také čaj na zahřátí, dospělí si mohli zakoupit grog nebo svařené víno. Všichni se dobře bavili, a kdybychom měli lepší počasí, neměl by náš slavnostní podvečer chybu. Děkujeme všem, kteří se na organizaci a zajištění lampionového průvodu podíleli – členům sportovně kulturní komise, dalovickým hasičům i všem dobrovolníkům, kteří nám v kostýmech i bez nich pomáhali potěšit děti i dospělé. Další poděkování patří místní stavební firmě Krystyn, která nejenže nám zajistila a přivezla dřevo na oheň, ale také zakoupila pro potřeby obce elektrickou várnici na teplé nápoje pro děti. Rovněž  firma Pekosa Chodov se sponzorsky podílela na naší akci a dala nám čerstvý měkký chléb k vuřtíkům. A ještě jedno mé velké poděkování a pochvala patří všem, kteří se lampionového průvodu zúčastnili – rodičům za to, že mají tak šikovné a slušné děti, které při průvodu naše pohádkové bytosti krásně pozdravily, uměly poprosit a poděkovat, a také dík všem účastníkům za dodržování čistoty a pořádku v areálu školy.

 

Rozsvícení vánočního stromu

První adventní neděli, 29. listopadu jsme se sešli na již zažitém  rozsvícení vánočního stromu. Letos byl naposledy před Obecním úřadem na Hlavní 99 osazen krásný smrk se světýlky. Připravené občerstvení – punč, svařák, čaj, něco na zub zpříjemnilo podvečer. V 17:00 hodin uvítal starosta obce občany, popřál všem krásné svátky a všichni společně odpočítali rozsvícení vánočního stromu. Pak již začala připravená vystoupení dětí z mateřské školy pod vedením učitelek Jany Šulcové a Martiny Ševčíkové, dětí ze školní družiny, které vedla vychovatelka paní Jana Ladýřová a sborečku šikovných dětí, pánů učitelů Hanzlíčka a Mokrého, které zahrály na hudební nástroje. Na závěr zazpívaly dalovické děti pod vedením Aničky Peterkové. Všichni účinkující byli výborní a sklidili nejen zasloužený potlesk, ale obdrželi také malou odměnu.  Jedinou vadu náš společný večer měl – počasí. Pršelo, jen se lilo. Děkujeme všem, účinkujícím i organizátorům a dobrovolným pomocníkům za přípravu a úspěšný průběh večera. Také děkujeme paní Šustrové, která vyrobila a darovala pro všechny účinkující malá mýdla. A v neposlední řadě těm, kteří i přes nepřízeň počasí vydrželi s námi až do konce.

 

Mikulášská nadílka

V předvečer návštěv čerta a Mikuláše se i u nás uskutečnila Mikulášská nadílka. V pátek v podvečer jsme očekávali návštěvu Mikuláše, čertů i anděla v našem novém Společenském domě. Ještě předtím se odpoledne konal den otevřených dveří, při kterém si občané Dalovic mohli nový objekt prohlédnout za doprovodu vedení obce. Pak se již začali scházet všichni ti, kteří celý rok nezlobili a přišli si pro nadílku. Mikulášská začala vystoupením dalovických dětí pod vedením Aničky Peterkové a za doprovodu Lukáše Peterky a Jiřího Karase. Děti zazpívaly svůj program, se kterým úspěšně vystoupily i na adventním rozsvícení vánočního stromu. Jen nás velice mrzelo, že některé děti a mnoho dospělých vystoupení rušili a hlasitě se bavili. Asi zapomněli na slušné vychování.  Přesto byli vystupující odměněni velkým skandovaným potleskem. Pak se již ozvala pekelná hudba a do ztemnělého sálu vletěli dva čerti. Uklidnil je až příchod Mikuláše a anděla za zvuku nebeských fanfár. A začalo nadělování. Krásné bohaté balíčky putovaly do rukou každého, kdo Mikulášovi zazpíval písničku nebo řekl básničku. A protože dětí přišlo opravdu hodně, stála se dlouhá fronta. Čerti mezitím kontrolovali děti a každého kdo jen trochu zlobil, umazali pekelnými sazemi. Teprve když všichni dostali nadílku, kterou pro děti pořídila Obec Dalovice, rozcházeli se spokojeně do svých domovů. Někteří ještě navštívili Pekelnou diskotéku, kterou pro děti již tradičně připravili v hospůdce u Čutňáka. Kromě tancování si děti zahrály spoustu zajímavých her.

 

Vánoční výlet do Drážďan

Druhou adventní neděli, na sv. Mikuláše, byl vypraven z Dalovic autobus na vánoční trhy do Drážďan. Protože jsme nechtěli jen vyrazit za nákupy, využili jsme služeb průvodkyně. Poutavým vyprávěním o historii města začala již v průběhu cesty. V cíli nás pak provedla zajímavými pamětihodnostmi města, doporučila nám např. galerii, návštěvu kostela, ukázala jednotlivé trhy a další nákupní místa. Je až neuvěřitelné, jaké historické stavby či celé ulice zničené následkem bombardování za války, byly znovu postaveny. Po asi dvouhodinové prohlídce se již každý vydal za svými zájmy, někdo za uměním, jiný načichnout vánoční atmosféru, někdo vzal útokem obchodní domy. Nezapomněli jsme ochutnat místní svařené víno, punč nebo tradiční bratwurst. Někteří si přivezli domů pamětní hrníček letošních trhů. Počkali jsme si ještě na „rozsvícené Drážďany“,  kdy světla a pouliční koncerty doladily nádhernou vánoční atmosféru.  Před šestou hodinou jsme se vydali na cestu domů. Zájezd se velice podařil, každý si přišel na své.

 

Vánoční koncert pro seniory

pořádáno ZŠ Dalovice

Děti druhé třídy základní školy připravily pro dalovické seniory z domů s pečovatelskou službou na středu 16.prosince vánoční koncert v prostorách své třídy. Nejprve předvedly vánoční taneček, který děvčata nacvičila ve školní družině s paní vychovatelkou Janou Ladýřovou. Následovalo pásmo vánočních písní, říkanek, známých i méně známých koled, které třída secvičila pod vedením třídní učitelky pí Dietlové. Velmi příjemné dopoledne, které děti připravily, bylo zakončeno malým občerstvením – cukrovím, bábovkou či jednohubkami s vlastnoručně vyrobenými pomazánkami.