Uskutečněné akce 2016

Masopustní karneval

První letošní akcí, kterou pro dalovické občany  pořádala kulturně sportovní komise byl Masopustní karneval. V sále společenského objektu jsme se sešli v sobotu 27.února odpoledne. A účast byla veliká. Přišlo mnohem více dětí než v loňském roce, od malých miminek v roztomilých maskách až po školáky. Děti uvítali členové SKK v maskách oblíbených Šmoulů. Program začal úvodním společným tancem všech masek. Po tanci se všechny masky v promenádě a při podlézání nižší a nižší tyče ukázaly všem přítomným. Pak již následovaly různé soutěže – koštětový tanec, balení mumie, tanec dvojic s míčkem mezi čely, putující klobouk, balónkové tancování a jiné. Každá soutěž byla odměněna drobným pamlskem. K osvěžení dostaly děti točenou limonádu, kterou sponzorsky věnoval Kynšperský pivovar. Během celého odpoledne porotci pozorně sledovali masky, aby na závěr mohli vyhlásit první, druhé i třetí místo. Dort za třetí místo si odnesla maska medvídka pandy, na druhém místě se umístila malá beruška a vítězem se stal krásný vodník. V závěru odpoledne si děti ještě zatančily, dostaly nějaké sladkosti a pak se všichni spokojeně rozešli do svých domovů.

Slavnostní otevření společenského sálu

V úterý 1. března byl v Dalovicích slavnostně otevřen nový Společenský objekt.  Slavnostního otevření se zúčastnil senátor Ing. Jan Horník, zástupce poskytovatele ROP severozápad - vedoucí  Územní odboru realizace programu Karlovy Vary  Ing. Vlasta Rezková, dále zástupci partnerů projektu Sdružení Krušné hory – západ a Střední zemědělská škola Dalovice, zástupce zhotovitele společnosti Algon, a.s., ředitelé místních škol, starostové sousedních obcí Sadov a Otovice, nechyběl architekt,  projektant a stavební dozor. Místostarostka obce všechny přítomné přivítala a poděkovala za přijetí pozvání. Starosta obce pak společně s panem senátorem, zástupkyní poskytovatele dotace a zástupcem zhotovitele slavnostně přestřihli stuhu, čímž byl provoz Společenského objektu oficiálně zahájen. Následovala prohlídka interiéru a promítání fotografií z průběhu stavby. Všem zúčastněným se objekt velice líbil, senátor Horník popřál představitelům obce ať se jim v nových prostorách daří. Obec se tímto oficiálně dočkala okamžiku, kdy po více jak třiceti letech od zbourání kulturního domu ve Všeborovicích, který musel ustoupit stavbě silničního mostu, získala vhodné prostory pro konání různých společenských akcí. Zároveň se do objektu přesunulo sídlo obecního úřadu. Samozřejmostí je bezbariérový vstup pro občany a několik parkovacích míst v přilehlé zahradě. 

 

Oslava MDŽ

Mezinárodní den žen jsme oslavili společně s našimi seniorkami a seniory. Sešli jsme se v neděli 6.března odpoledne v novém sále Společenského domu, kde na všechny návštěvníky již čekalo občerstvení – chlebíčky, zákusky, tyčinky. Po úvodním uvítání starostou obce a členkami kulturní komise začala společná zábava. Pan starosta osobně popřál všem přítomným ženám k jejich svátku a předal malou kytičku. Pak již nic nebránilo tomu se dobře bavit, poslouchat hudbu a i tančit. K tanci a poslechu nám celé odpoledne skvěle hrál a zpíval pan Vítek Šebesta. Jsme rádi, že se odpoledne vydařilo, přišlo mnohem více seniorů než v loňském roce a všichni odcházeli spokojeni. Budeme se s nimi těšit na shledání na další akci, kterou pro ně obec uspořádá.

Vynášení Moreny

Již podruhé jsme se sešli, tentokrát v sobotu 26. března, abychom dodrželi starý pohanský zvyk, kterým je vynášení Moreny. Odpoledne přišlo před hasičskou zbrojnici v Dalovicích více lidí než vloni. Počasí sice nebylo ideální, ale my jsme se rozhodli tomu napomoci. Děti vyzdobily Morenu, vyrobily si vrbovou větvičku – líto, která přináší do domů jaro, a ti šikovnější si spolu s tatínky mohli uplést pomlázku. Po společném fotografování jsme se za zvuků řehtaček vydali k řece Ohři utopit Morenu, symbol Smrti a Zimy. Na lávce jsme s dětmi Morenu zapálili a hodili do řeky. Každé dítko dostalo ještě několik čokoládových vajíček a pak se všichni rozešli spokojeně domů. A ještě něco – funguje to! Od neděle se nám báječně oteplilo a svítilo sluníčko. Jaro je tady!!!   

Hasičský a I. obecní ples v novém sále

Občané obce se po letech dočkali 2. dubna díky novým prostorám Společenského objektu také Obecního plesu. Konal se poměrně brzo po plese hasičském (12.března), o který byl tak velký zájem, že jsme ani nestačili vyvěsit plakáty a lístky již byly zamluvené. Bohužel,  více lidí se prostě do sálu „nacpat“ nedalo. Hasičský ples je totiž plesem tradičním a i když v obci prostory k jeho konání nebyly, byl po zbourání všeborovického kulturního domu stále pořádán. Nejprve v Otovicích a potom v Hájku.  První obecní ples se také vydařil, návštěvníci se velmi dobře bavili a tak věříme, že se stane v naší obci rovněž tradicí.                      

Čištění řeky Ohře - Ukliďme Česko

Obec Dalovice se jako partner Místní akční skupiny Krušné hory – západ zapojila do společného projektu Čištění řeky Ohře. Čištění proběhlo 16. dubna v rámci celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme Česko. Čištění řeky i břehů bylo naplánováno  v úsecích od Lokte až po Stráž nad Ohří. Povodí Ohře dodalo pytle a rukavice a zajistilo odvoz odpadků. V Dalovicích jsme se zaměřili na úklid břehu od "modré lávky" až po chatovou oblast v Dolních Všeborovicích.  Na úklid břehů se sešlo celkem 22 dobrovolníků včetně dětí. Sami jsme byli překvapeni kolik odpadu jsme nasbírali a jaké kuriozity jsme našli - helmu, sedačku na kolo, dámskou lodičku, mop a smetáček; no o množství petek a lahví od alkoholu ani nemluvě. Celkem se nasbíralo 40 pytlů odpadu, odhadem 300kg..  Nejvíce odpadků jsme našli v místě tábořiště ve Všeborovicích. Moc děkujeme všem dobrovolníkům, někteří nám bohužel utekly se závěrečného focení. Další poděkování patří Restauraci Pod Mostem, kde pro nás připravili výtečnou gulášovou polévku. Snad se nás příště sejde více, abychom si zase uklidili další kousek naší obce. V ostatních obcích se rovnež akce vydařila, odpadu byla celkově kvanta, že Povodí Ohře nestačilo odvážet - 8,5t.

Pálení čarodějnic

Již podruhé jsme se sešli 30. dubna odpoledne na pálení čarodějnic a stavění májky. Loňská akce měla úspěch a my jsme se rozhodli tradici zachovat. Akci jsme znovu uspořádali v areálu základní školy. Již několik dní předem nám firma S – Baum  přivezla z lesa ke škole májku, upletli jsme věnec a děti ze základní školy ho ozdobily. Odpoledne před akcí dalovičtí hasiči připravili dřevo a postavili vatru, na kterou jsme posadili naši čarodějnici. V areálu školy členové SKK připravili soutěže pro děti, stoly a lavice pro návštěvníky, areál školy také vyzdobily výtvarné práce dětí. Stánky s občerstvením zajistila firma Kontr a hospůdka U Čutňáka.

Lidé se začali scházet a po půl páté celá akce začala. Nejdříve si všechny přítomné čarodějnice zatančily čarodějnické tance a pak se děti zapojily do soutěží – chytaly netopýry, létaly na koštěti, namotávaly kosti, házely pavouky, chytaly duchy. Za každou soutěž byly děti odměněny malou dobrůtkou. Po skončení soutěží všichni přítomní muži a chlapi vzali naši krásnou májku a úspěšně ji vztyčili na náměstíčku před bývalým obecním úřadem. Pak starosta obce pochválil družstvo dalovických čarodějnic, které zvítězilo v klání obcí na Hrách u hranic bez hranic 23.dubna ve Stříbrné. Čarodějky se předvedly na svých létajících strojích a sklidily potlesk od všech přítomných. Poté slavnostně zapálily oheň a upálily svou „kolegyni“. Začala volná zábava, opékání vuřtů a poslech kapely, která nám hrála k tanci i poslechu. Každá čarodějnická maska dostala špekáček, chléb a kečup zdarma. Odpoledne se vydařilo, přálo nám počasí a věřím, že za rok se u pálení čarodějnic uvidíme znovu

Vítání občánků

První květnovou sobotu jsme ve společenském objektu přivítali nejmladší občánky naší obce. Z dvaceti, za poslední rok narozených dětí, přišlo šestnáct rodin. Krásné vystoupení si připravila paní učitelka Jana Šulcová s dětmi ze druhé třídy MŠ Dalovice. Ty pak popřáli také svým maminkám k jejich svátku. Paní místostarostka přivítala všechny přítomné, popřála rodičům mnoho krásných chvil s jejich děťátky a bezproblémové zvládání starostí spojených s jejich výchovou. Novopečeným občánkům, aby šťastně vykročily do života. Potom místostarostka s předsedkyní  sportovně kulturní komise osobně pogratulovaly rodičům a předaly pamětní list, stříbrnou pamětní minci, přáníčko vyrobené dětmi ze školky a kytičku. Každá rodina se mohla vyfotografovat. Kromě dvou rodinných fotografií, od místního fotografa pana Wendlera, věnuje obec každému novému občánkovi finanční dar ve výši 2000,- Kč.

 

Dětský blešák v "Pupkaní" ulici

pořádáno Pupkany

V neděli 22.května jsme  v 16hodin  uvítali v " Pupkaní" ulici na Vysoké mladé obchodníky, kteří se s velkou parádou ujali přípravy svých prodejních stánků. Následně probíhal prodej malých hraček a domácích výrobků. Všechny děti se snažily doma si připravit malá překvapení jako po domácku vyrobená mýdlíčka, štěstíčka a jiné výrobky.  Dále daly k prodeji své starší hračky. Doprovázeny byly svými maminkami, které upekly koláče, štrůdly a jiné sladkosti. Vše proběhlo v příjemné atmosféře, děti se seznámily s principem malého prodeje a naučily se rozhodovat. Rádi bychom tuto akci, která již proběhla podruhé, napřesrok zopakovali.

 

Dětský den

Mezinárodní den dětí jsme letos s našimi dětmi oslavili v sobotu 4. června. Již tradičně jsme se sešli v zámeckém parku, abychom pro ně uspořádali zábavné odpoledne. Členové kulturní komise spolu s  dobrovolníky připravili pro děti spoustu soutěžních stanovišť, tvořivé dílny i zábavné atrakce. Ve dvě hodiny odpoledne byl Dětský den zahájen. Nejprve se dětem i dospělým předvedla fenka Linda se svým pánem Milanem Zahradníkem a ukázala všem, co se při výcviku naučila. Celé odpoledne pak byla Linda s pánem přítomna a děti si s ní mohly hrát a dovádět. Po krátké ukázce se již všichni vrhli do soutěžení. Děti skákaly, házely, prokazovaly svou zručnost a šikovnost v různých disciplínách sportovních, ale i hasičských. Také připravené atrakce byly plně obsazeny dětmi, ať to byla jízda na koních, chůze po napnutých gumách, malování na obličej, paintball, šachy, skákací hrad nebo kolotoč pro nejmenší. V tvořivých dílnách si děti mohly vyrobit svá malá mýdla, ozdobit porcelánový hrníček nebo medaili obtiskem, navlékat barevné těstoviny do náramků nebo náhrdelníků. Celé odpoledne se děti i dospělí dobře bavili a nevadila ani krátká dešťová přeháňka. Každé dítě dostalo párek v rohlíku a limonádu zdarma, občerstvení pro dospělé zajistila Hospůdka U Čutňáka a firma Kontr. Po individuálním soutěžení se pak děti i dospělí zapojili do všeobecné zábavy a veselí. Přeskok lana v různých kategoriích přinesl obdivuhodné výkony. Spoustu legrace si pak všichni užili při lyžování dvojic na trávě. V 18 hodin byla oslava dětského dne ukončena a všichni se, doufáme, že spokojeně, rozešli do svých domovů.

 

Noc kostelů

pořádáno dobrovolníky

V pátek 10. června u příležitosti Noci kostelů se v Dalovicích otevřel kostel Panny Marie Utěšitelky veřejnosti. Noc kostelů se stala v České republice již tradiční událostí, očekávanou mnoha tisíci zájemců. V letošním roce se zapojilo více než 1 400 kostelů a modliteben a podle informací bylo v celé České republice během Noci kostelů zaznamenáno 500 000 návštěvnických vstupů.  V České republice se koná tato akce od r. 2003 a letos jsme se jako obec přidali i my díky našim dobrovolníkům, kteří zorganizovali doprovodný program. Návštěvníky potěšilo vystoupení  žáků, pedagogů a příznivců ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary, pěvecké sbory i smyčcový orchestr. Dále  Dudácké duo a instrumentální skladby na monochord Jindřicha a Honzy Tolarových. Jako zástupce církve zaštítil akci pan farář Vladimír Müller z Římskokatolické farnosti Stará Role. 

 

Umělecké odpoledne

pořádáno uměleckým ateliérem SmartArt

V sobotu 25. června bylo počasí proměnlivé, ale přesto se podařilo v Zámeckém parku vytvořit přátelskou a velice kreativní atmosféru.  Konalo se zde první Umělecké odpoledne pro děti, uspořádané ateliérem SmartArt pod vedením jeho majitelek Dity Baker, M.A. a Katariny Makarové, Dis.  Děti participovaly při archeologickém výkopu, kdy v písku hledaly pravěké, egyptské a antické artefakty, o kterých si poté vyprávěly s lektorem ateliéru SmartArt Kryštofem Kratochvílem, studentem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.  Dále si mladí návštěvníci mohli vyzkoušet studii mraků pastelem, či se na dalších dvou stanicích seznámit s uměleckým hnutím Surrealismem.  Zde byla představena dětem plátna Reného Magritta, která sloužila jako inspirace pro vytvoření koláže.  Výsledné práce dětí ale i rodičů můžete shlédnout v  galerii SmartArt.  

 

Triatlon Kiwi muž

pořádáno dobrovolníky

Krásné letní počasí se sluncem, ale bez zbytečného horka, a velmi slušná účast zdobily  6.srpna již 25. ročník „lidového" triatlonu KIWI muž, tradičně pořádaného pod záštitou obce Dalovice. Na tratích o objemech 500 metrů plavání, 23 km na horském kole a 3 km přespolního běhu se představilo 75 startujících ze všech možných věkových a výkonnostních kategorií. Vedle těch, kteří bojovali o medaile, bylo dost těch, kteří bojovali hlavně sami se sebou a posouvali si svoje vlastní limity. Tato tradiční akce se letos dočkala změny v pořadatelském týmu. Po dosavadním pořadateli Michalovi Šemberovi akci převzali noví nadšenci  Jan Drahoš a Radek Prokopius. Nově sestavený organizační tým slibuje do příštího ročníku další změny k lepšímu, jako například čipové časy nebo i dětský závod. Již tento rok byl zařazen jako  novinka štafetový závod, který vyhrál tým Gazza sport před druhou štafetou Outdoorbaby. Veškeré výsledky, fotky a informace k závodu je možné sledovat také na nových webových stránkách www.kiwimuz.cz.

 

Den plný sportu

pořádáno TJ Čechie

I přes nepřízeň počasí se v sobotu 17.9. našla parta nadšenců, kteří si přišli zasportovat. Dopolední nabídku tenisových kurtů zdarma využilo  pár dětí. K dispozici byl jenom jeden kurt, ostatní byly plné louží, nicméně členové tenisového klubu si udělali brigádu.  Na víceúčelovém sportovišti si proti sobě zahrálo volejbal družstvo Vodníků s Wasrmany. Názvy družstev vznikly příhodně k počasí,  neboť se hrálo mezi kapkami  drobnějšího deště i silnějšího lijáku. Odměnou se jim stala medaile a něco pro zahřátí. Od půl jedné se pak začali registrovat běžci všech věkových kategorií. Nakonec se jich sešla téměř třicítka, nejmladšímu účastníkovi byly čtyři roky, nejstarší účastnice již oslavila sedmdesátku.  Před odstartováním déšť zesílil, to však nikoho neodradilo. V jednu hodinu  vyrazili běžci na trať dlouhou  2,2 km. V celkovém pořadí skončil na prvním místě Michal Horňáček s časem 8:03. „Pupkani“, kteří měli na starosti organizaci přespolního běhu, pak vyhodnotili jednotlivé kategorie. Každý si odnesl diplom a  medaili. 

I odpolední fotbalové utkání v areálu U Lesa naplánované na třetí hodinu se uskutečnilo.Původně si to měli rozdat zástupci obecních částí Dalovic doplněných přespolními, tedy měl proběhnout turnaj mezi Vysokou, Dalovicemi, Všeborovicemi a zbytkem světa.  A tak se nakonec z plánovaného turnaje vyklubalo exhibiční utkání dvou smíšených družstev, dle barev dresů nazvaných Zelení a Červenobílí. V dresech obou mužstev se představilo mnoho místních občanů a fotbalistů, ať už bývalých, či současných. Zápas se nesl v přátelském duchu, rozhodčí téměř nemusela foukat do píšťalky. Výsledek není podstatný, osvěžujícím faktorem se staly výkony mladých fotbalových nadějí, které se představily v dresu Zelených.  Večer se konala zábava v restauraci Pod Mostem. Chodovská kapela Alabalabamba rozjela sérii známých hitů různého žánru, při které se skvěle tančilo i zpívalo. Parket byl neustále plný. Určitě jsme je v Dalovicích nepřivítali naposledy. 

 

Oslava dne seniorů

I v letošním roce jsme s našimi seniory oslavili jejich svátek – Den seniorů 1. října. Tentokrát jsme je pozvali do restaurace Pod mostem. Na stolech pro ně bylo připraveno malé občerstvení, kávu nebo čaj si zdarma mohli objednat u obsluhy a také první sklenice piva nebo vína pro ně k jejich svátku byla zdarma. Po úvodním uvítání nic nebránilo družné zábavě. Celé odpoledne jim k poslechu, zpěvu i tanci, hrál pan Ladislav Biela. Zábava se rozproudila a naši senioři si zazpívali i zatančili. 

 

Lampionový průvod

17. listopadu se konal již tradiční Lampionový průvod pohádkovým parkem. Sešli jsme se u základní školy, odkud jsme s rozzářenými lampiony přešli obcí do zámeckého parku. Tam na nás na různých místech čekali Rumcajs s Mankou, Křemílek s Vochomůrkou a na starém tvrzišti byli dokonce dva vodníci. Všechny pohádkové postavy rozdávaly dětem sladké dobroty a na konci průvodu děti dostaly tradiční svítící tyčinky, aby je rodiče ve tmě dobře našli. Průvod se vrátil zpět před školu, kde již hasiči zapálili oheň. Kdo si přinesl buřtík, mohl si ho opéci. Ostatní se občerstvili ve stánku teplým čajem, grogem nebo svařeným vínem a našlo se i něco na zub. Letos nám počasí přálo, účast byla velká a strávili jsme příjemný podvečer.

 

Rozsvícení vánočního stromu

První adventní neděle letos připadla už na 27. listopad. Znovu jsme zachovali tradici a pozvali jsme všechny občany na slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Po loňských zkušenostech s deštivým počasím jsme se rozhodli uspořádat tu slavnostnější část podvečera v našem kostele Panny Marie Utěšitelky. Na 17. hodinu se sešli účinkující i hosté v kostele. Po úvodním slově místostarostky obce promluvil k přítomným slavnostní slovo pan farář  Müller. Pak již vystoupily děti z dalovické mateřské školy třídy Včeliček pod vedením paní učitelky Jany Šulcové. Připravily si krásné pásmo vánočních básniček a písniček a nejednomu divákovi  jistě ukápla slza dojetí. Děti sklidily velký potlesk a čekala na ně drobná odměna – mikulášský balíček od obce a dárkové mýdlo, které pro ně vyrobila paní Šustrová. Pak vystoupili šikovní hudebníci z Dalovic – bratři Kalendové, kteří zahráli vánoční skladby na elektrické piano a Adélka Haryzalová, která také zahrála na piano společně s doprovodem na housle. V závěru ještě plnému kostelu zazpíval komorní pěvecký sbor Paleta pod vedení paní Lady Duspivové. Vyslechli jsme pásmo vánočních písní i koled, českých i zahraničních. Po skončení koncertu se všichni přesunuli před bývalý obecní úřad, kde již bylo připraveno občerstvení, stánky s vánočním sortimentem a jmelím a kde vánoční atmosféru hudebně zajistil pan Miloslav Kubsa. V 18,15 hodin jsme pak společným odpočítáváním rozsvítili vánoční strom. Odpoledne a večer byl přesně takový, jaký má advent být – klidný, milý a pohodový. Snad se ta slavnostní atmosféra přenesla i do všech domovů.

 

Mikulášská besídka

Tentokrát jsme mikulášskou pojali maličko jinak než vloni a myslíme, že byla úspěšná. Na sobotu 3. prosince odpoledne jsme nejprve připravili divadelní představení. V sále Společenského objektu dětem zahrálo divadlo Letadlo Vánoční pohádku. Byla o ježkovi a myšce, kteří spolu slavili vánoce, a to i za vydatné pomoci přítomných dětí. Podle potlesku dětí soudíme, že se pohádka líbila. Pak jsme jen čekali na příchod Mikuláše, čerta a anděla. A opravdu přišli. Pozdravili se s dětmi, ukázali plné košíky dobrot a sladkostí a chtěli vědět, zda byly děti hodné. A věřte nebo ne, v Dalovicích prý jsou jen samé hodné děti. Proto byly děti odměňovány a čert, letos vlastně čertice, nemusela nikoho odnést. Odpoledne završila diskotéka se soutěžemi, při kterých nadpřirozené bytosti dávaly pozor, aby nikdo nepodváděl a aby si každý odnesl zaslouženou odměnu. Když se s námi Mikuláš, čertice a anděl rozloučili, pokračovala dětská diskotéka dál. Děti i rodiče, doufáme, že spokojeni, se pak večer rozešli do svých domovů.

 

Vánoční zájezd Drážďany

Po loňském úspěchu, a z důvodu zájmu občanů, jsme letos opět vypravili autobus do vánočních Drážďan. Zájemců bylo opravdu mnoho, již na základě vyvěšení plakátů a zveřejnění informace na obecním facebooku se původně objednaný autobus s 55 místy zaplnil velmi rychle. A to ještě nevyšlo listopadové číslo Dalovických listů. Nakonec jsme tedy zajistili autobus dvoupatrový a celkem 76 účastníků zájezdu vyrazilo v sobotu 10. prosince na cestu. I přes vysokou návštěvnost jsme si ýlet užili. Někdo ochutnávkou místních lahůdek, svařeného vína a různých variant, i dětských, punčů.  Posezením v kavárně či restauraci. Další procházkou po jednotlivých trzích a prohlížením stánků. Osvětlené trhy za tmy  pak vypadaly svou výzdobou opravdu nádherně. Někteří využili příežitost k nákupům v obchodních domech. Celkově jsme odjížděli spokojení a hlavně šťastní, že jsme našli svůj „dvoupatrák“.