Uskutečněné akce 2017

Plesy

Letošní  plesová sezona se naplno rozběhla i v našem společenském sále. 28. ledna se konal II. obecní ples, kde k tanci a poslechu zahrála kapela Luboš Víšek band. V únoru si sál pronajalo sokolovské gymnázium Mánesova pro konání svého maturitního plesu. V březnu  (4.3.)  nemohl chybět tradiční a zcela vyprodaný Hasičský ples, na kterém se návštěvníci pobavili opět za doprovodu bandu pana Víška.  O týden později,10. března,  zavítala do Dalovic legendární bluegrassová kapela Poutníci. Počet návštěvníků byl sice nižší  než na předchozích plesech, nicméně  zábava se rozjela v plném proudu. Kromě známých (Panenka nebo Pojďme se napít) i méně známých písní Poutníků  jste si mohli zatančit na hity jako třeba “Trezor” od Karla Gotta nebo “Báječná ženská” Michala Tučného. Je třeba si na podobné akce zvyknout a věříme, že příště sál naplníme. Všichni hudebníci si pochvalovali akustické úpravy provedené v sále na konci loňského roku. Došlo ke zlepšení podmínek pro pořádání akcí a rozšíření možností využití. Zájem o pronájem sálu postupně roste.

Masopustní karneval

V sobotu v 16,00 hodin, 25. února 2017 se  ve Společenském objektu konal karneval pro děti. Sál byl plný drobných zvířátek, broučků, princů i princezen, čarodějů a dalších zajímavých masek. Letos  mezi ně přišel  kouzelník, který přítomné bavil různými triky. Jako asistenti mu na podiu pomáhaly právě děti. Tu vykouzlil různobarevnou kytici, nechal zmizet všelijaké předměty. Úspěch měly i nafukovací balonky, z kterých kouzelník, za spoluúčasti svých „kolegů“, čarodějů v cylindrech, vytvářel různá zvířátka, květiny a broučky, které si potom děti po ukončení tanečního reje, který byl na závěr karnevalu hrdě nesly domů. Nejlepší masky byly na podiu vyhlášeny a jako odměnu dostaly v krabicích krásné dorty. Na prvním místě se umístila automatická pračka - dokonale propracovaná, včetně umístěných pracích prostředků.

 

Oslava MDŽ

S našimi seniory jsme se rozhodli oslavit Mezinárodní den žen tradičně. Sešli jsme se odpoledne 8. března v sále Společenského domu v Dalovicích, kde již bylo pro všechny příchozí připraveno občerstvení v podobě minichlebíčků a zákusků, s hudebním doprovodem byl v pohotovosti pan Vítek Šebesta a zástupci Obce Dalovice. Hojný počet seniorů osobně přivítal společně s místostarostkou starosta obce. Po úvodním slově oba osobně popřáli každé ženě v sále ke svátku žen a předali květinu. Pak již začal na své nástroje hrát a zpívat pan Šebesta písničky lidové i moderní, staré i novější. Senioři se dobře bavili, zpívali a mnozí si i zatančili. Káva nebo čaj byl pro ně zdarma, občerstvení zajistili zástupci obce. Zábava běžela v plném proudu až do večera a všichni se rozcházeli domů, doufejme, spokojeni.

 

Noc s Andersenem

pořádala knihovna

Sešlo se dvaatřicet dětí, a protože letošními patrony byl Čtyřlístek, rozdělili jsme se do čtyř skupin - na Fifinky, Myšpulíny, Pindi a Bobíky. Zapojili jsme se do soutěže, kterou vyhlásil Klub dětských knihoven Karlovarského kraje, a oblékli  marnivého císaře. Také jsme si připravili pomazánky na chlebíčky a jednohubky a vydali se na napínavou cestu setmělými chodbami školy. Postupně jsme se setkali s loupeživým pirátem, princeznou, vílou i čarodějem. Ti nám za splněné úkoly dali části mapy, která nás nakonec zavedla k pokladu. Pan Andersen nakonec do Dalovic nedorazil - v truhlici pod čokoládovými zlaťáky jsme od něj našli omluvný dopis, ale poslal místo sebe svého přítele Viktora Braunreitera, který nám zahrál veselou pohádku O Červené karkulce. Pak už jsme si zalezli do spacáků, a dokud jsme neusnuli, mohli jsme poslouchat pohádky z knížky, kterou nám pan Andersen také poslal. Ráno jsme ještě stihli začít kreslit vlastní komiks do soutěže, kterou vyhlásil časopis Čtyřlístek, malovat si nebo prohlížet časopisy a knížky. A pak už byl čas se rozloučit. Fotogalerie na www.knihovnadalovice.cz

 

Ukliďme Česko - Čištění Ohře

zapojily se studenti SOŠ logistické

V rámci celostátní akce Ukliďme Česko se celkem 38 studentů druhého ročníků Střední školy Logistické v Dalovicích zúčastnilo ve spolupráci s obcí Dalovice a Povodím Ohře, které  poskytlo ochranné pomůcky a pytle na nalezený odpad, úklidu levého břehu řeky Ohře v úseku Všeborovic.  Navzdory špatnému počasí úklid proběhl  s veselou myslí a úsměvem na tváři. Bylo až neuvěřitelné, jaké množství různého druhu odpadu lze nalézt na tak malém úseku přírody. Celá akce byla prospěšná pro vzhled našeho okolí, ale též inspirativní pro každého žáka, jak se chovat k přírodě a nakládat s nepotřebnými věcmi.  V rámci předmětu Základy přírodních věd se teoreticky zaobíráme environmentální výchovou a ekologickými aktivitami, takže celá akce byla praktickým vyústěním našich teoretických znalostí.

 

Ukliďme Česko - Úklid obce

V dubnu proběhly další dvě úklidové akce, kterými jsme se zároveň připojili ke Dni země. V pátek 21. dubna se za slunečného počasí sešli rodiče s dětmi v mateřské školce a společnými silami upravili zahradu. Sobotní počasí po ránu nevypadalo tak příznivě, přesto k obecnímu úřadu na desátou hodinu dorazila poměrně početná skupinka dobrovolníků, převažovaly děti. Přesně jsme to nepočítali, ale bylo nás zhruba kolem čtyřiceti. Všichni dostali rukavice a pytle a rozdělili jsme se do tří skupin. První vyrazila ulicí Průběžnou směrem k hřišti, Vitickému potoku, následně na Vysokou, ulicí Letní a podél průtahu zpět. Druhá skupina se vydala přes tvrziště do ulice Pod Strání směrem pod most. Zde se rozdělili, polovina to vzala  pod mostem směrem k bývalému „výzkumáku“ do horních Všeborovic, druhá polovina šla směrem k hřbitovu a sídlišti na Výsluní. Poslední skupina vyrazila od úřadu kolem sportoviště směrem k rybníku a následně do zámeckého parku. Zhruba po dvou hodinách se všichni vrátili k úřadu, kde už hasiči připravili oheň. Opekli jsme si buřta, dali si čaj, kávu, punč a napečené dobroty, které dobrovolníci přinesli.  Celkově to bylo velmi příjemné setkání, nakonec vysvitlo i sluníčko. Fotbalisti se k úklidové akci přidali, když po zápase uklidili okolí hřiště. Nakonec jsme nasbírali  padesát pytlů odpadu. Našla se i pneumatika, plechy nebo rozbitá skříň. 

 

Pálení čarodějnic

Tradiční pálení čarodějnic a stavění májky se konalo i letos v areálu základní školy v neděli 30. dubna. Několik dní předem připravili dalovičtí hasiči pěknou hranici k upálení čarodějnice a firma  S - Baum  přivezla ke škole májku. Dobrovolníci se sešli již brzy odpoledne, upletli věnec z chvojí a připravili zázemí pro konání akce. Občerstvení zajistila hospůdka U Čutňáka. Akce začala krátce po půl páté. Návštěvníci byli přivítáni a seznámeni s programem. Poté si děti mohly čarodějnicky zasoutěžit – chytaly netopýry, házely pavouky, létaly na koštěti a chytaly duchy. Ženy a dívky mezitím ozdobily věnec na májku a všichni přítomní muži ji odnesli na náměstíčko před bývalý obecní úřad. Tam se jim podařilo ji úspěšně vztyčit. Děti si po skončení soutěží zatančily čarodějnické tance a pak již byla zapálena hranice, na které se upálila naše „kolegyně“  čarodějnice .Poté již následovala volná zábava, opékání špekáčků a poslech kapely Ellen, která nám letos pálení čarodějnic doprovodila živou muzikou. Každá čarodějnická maska dostala buřtík k opečení, chléb a kečup zdarma. Odpoledne se vydařilo i počasí nám celkem přálo. 

 

Hry u hranic bez hranic

První květnovou sobotu 6.5. se Dalovice stali místem soupeření sedmi obcí Karlovarského kraje. Konal se zde třetí ročník Her u hranic bez hranic a zavítali k nám Jindřichovice, Rotava, Stříbrná, Hroznětín, Velichov a Nová Role.  Původně osmý tým Kraslic svou účast v soutěži vzdal. Letošní ročník her, které pořádá nadační fond Ještěřice, byl ve znamení máje lásky času. Láska nás provázela celými hrami. Bohyně lásky, Afrodity z Ještěřice, jejich tým rozhodčích a pomocníci, za podpory obce Dalovice a mediálních partnerů pro soutěžní týmy připravili klání v čtyřech hrách. Nejprve Amor svým šípem zasáhl zamilovaný pár. Soutěžící převlečený za amora se houpal na houpačce a střílel z luku do terče ve tvaru srdce. Ve druhé disciplíně se zamilovaný pár vydal po společné cestě životem. Ve štafetě, kde předávacím „kolíkem“ bylo dvojkolo nejprve první dvojice zasadila strom, druhá dvojice postavila dům (stan) a třetí dvojice zplodila syna a to takzvaně ze zkumavky. Zadáním  úkolu bylo namíchat ve zkumavce barvu ve stejném odstínu zelené jaká byla vzorem. Poslední člen týmu pak s nafukovacím těhotenským bříškem doběhl slalomem do cíle. Třetí hra spočívala v utišení a nakrmení nemluvněte. Členové družstva si jednou rukou podávali lžíci s kaší nabíranou z hrnce. Na konci řetězce pak kojná plnila pet-lahev nastrojenou za miminko.  Po skončení limitu byla miminka zvážena kolik toho snědla. Poslední hrou jsme čelili nástrahám milence ve vztahu. Manžel si pojistil ženu pásem cudnosti a úkolem milence jej bylo co nejrychleji odemknout.

Celé hry se linuly v přátelské atmosféře. Trochu nás mrzelo, že dalovických fanoušků dorazilo poměrně málo. Zcela bezkonkurenční byl v tomto ohledu Velichov. Jejich fanoušci přijeli v hojném počtu vybaveni bubnem a žlutými tričky, jelikož žlutá byla barva jejich týmu. I přes obrovskou podporu skončil Velichov na stříbrné příčce za Rotavou, kam se tedy přesouvá příští roční her. Příprava akce pro nás byla náročná, tak se nakonec úplně nezadařilo v soutěžním klání. Byli jsme sice opět první, ale tentokrát od konce. Jsme  ale moc rádi, že jsme přispěli k příznivému výtěžku pro nadační fond. Částka 11.424,- Kč byla dosud nejvyšším výtěžkem her a bude rozdělen v souladu se statutem fondu.  Celou akci zakončila kraslická kapela 3J. 

 

Vítání občánků

U příležitosti svátku matek se druhou květnovou sobotu 13. května konalo ve společenském sále tradiční vítání nových občánků.  Na úvod vystoupily děti z mateřské školky. Předškolní třída Včeliček pod vedením paní učitelky Jany Šulcové ukázala své soutěžní vystoupení z oblastního kola festivalu Mateřinka v Sokolově pod názvem „Z potůčku až do moře. Po něm pak odrecitovaly několik básniček narození miminka a nakonec i pro své maminky k jejich svátku. Vystoupení bylo velmi pěkné a jediné ženské oko v sále pravděpodobně nezůstalo suché. Pak již pan starosta s paní místostarostkou přivítali jednotlivé rodiče s jejich miminky a pogratulovali k narození děťátka. Na památku jim byla věnována pamětní mince Obce Dalovice, pro maminku nemohla chybět kytička. Zájemci se mohli nechat vyfotografovat od místního fotografa pana Wendlera. K narození miminka obec věnuje již tradičně rovněž dvě fotografie z vítání občánků a příspěvek dva tisíce korun.

 

Hasičská soutěž

pořádáno SDH Dalovice

Vv sobotu 13. května proběhla na našem víceúčelovém sportovišti okresní soutěž dorostu v požárním sportu pořádaná Okresním sdružením hasičů Karlovy Vary a Sokolov. I když závody doprovázely výkyvy počasí od sluníčka po hustý déšť získalo družstvo dalovických dorostenek první místo a postoupilo na krajské kolo v Sokolově 27. května.  V soutěži  jednotlivců  získal stříbro Ondřej Kalenda za mladší dorostence, v kategorii středních dorostenců pak bronz Lukáš Cupal  a zlato s postupem na kraj Leon Daniš.

 

Dětský den

Již od brzkého rána se v sobotu 3. června v zámeckém parku v Dalovicích  připravovalo vše na oslavu Mezinárodního dne dětí. Obec Dalovice, jako každý rok, společně s dalovickými dobrovolnými hasiči a fotbalisty  uspořádala zábavné odpoledne plné her, soutěží a atrakcí.  Před 14. hodinou se děti se svými rodiči začaly scházet v parku. Vítala je veselá hudba, stanoviště byla připravena a stánek s občerstvením též. Po zahájení dětského dne naplno vypukly soutěže – děti lovily rybky, soutěžily v běhu, hodu, skoku, obratnosti a šikovnosti, zdolávaly různé překážky, s fotbalisty kopaly na branku, s hasiči si zkusily zapojit hadice při požárním útoku či proudem vody shazovaly  předměty. Za úspěšně splněný úkol děti dostávaly Dalovické groše a za ně si pak mohly ve stánku „ koupit“ dárek. Letos děti za groše také jezdily na koních nebo střílely na terče při paintballu. Kromě toho se děti vyřádily na skákacím hradě, prolezly si lezeckou stěnu nebo si nechaly namalovat obrázek na obličej. Největší úspěch však sklidili hasiči z HZS Karlovy Vary, kteří přijeli  velkou hasičskou Tatrou a v parném odpoledni několikrát pokropili děti  vodní mlhou. Během celého odpoledne se děti mohly občerstvit u stánků, kde měly limonádu a párek v rohlíku zdarma, a také si pochutnat na cukrové vatě, kterou pro ně, také zdarma, vyráběla rodina paní Šustrové. Ta v letošním roce pro děti připravila novou zábavu – míchaly si samy bylinkovou sůl do koupele.

 

KIWI triatlon

pořádáno X-tri  K.V.

První srpnová sobota je v karlovarském sportovním kalendáři zapsána jako termín dalovického Kiwi triatlonu už víc jak čtvrt století. Letošní 26. ročník přilákal na Rolavu rovných 110 startujících, z toho 66 v mužských a 17 v ženských kategoriích plus dalších 27 v tříčlenných smíšených štafetách. Čekalo je 500 metrů plavání, 23 km na horském kole a 3 km běhu. Závod, který začínal jako klasický triatlon v dost improvizovaných podmínkách (pamětnici se slzou v oku vzpomínají na starty a plavání na čankovské „jámě“), se postupem času změnil na xterru, přestěhoval na Rolavu a od roku 2012, kdy ho pořádá X-tri K.V. za podpory Obce Dalovice, se jeho úroveň neustále zvyšuje. Letos se organizačně posunul opět o level výš, depo na Rolavě, čipové měření, dárky od sponzorů a tradiční občerstvení v cíli, a to všechno za velmi přijatelné startovné. Z vítězství se radoval Jan Děbnár z týmu Honzy Kubíčka, který byl v cíli o půl druhé minuty dřív než Jiří Šilhan z nejdeckého Witte Bike Teamu (za který dříve startoval i Děbnár). Mezi ženami excelovala s desetiminutovým náskokem Teodora Chvalová z Forrest Gump Teamu ze Záluží u Třemošné.

Více informací o závodě naleznete na stránkách https://www.kiwimuz.cz/

 

Den plný sportu

pořádáno TJ Čechie

V sobotu 30. 9.2 017 se konal 2. ročník této akce „Den plný sportu“  Krátce po 9. hodině začaly plnit tenisové kurty v ulici Pod Parkem. Byli vidět v akci nejen aktivní členové, ale volný vstup využilo i několik rekreačních tenistů včetně úplných začátečníků všech věkových kategorií. Občerstvení bylo zajištěno v budově kabin.  Víceúčelové sportoviště na ulici Hlavní začalo ožívat kolem půl jedenácté. Poskládala se celkem čtyři družstva volejbalových nadšenců.  Ze hry každý      s každým vyšlo vítězně pouze čtyřčlenné družstvo s pracovním názvem Jelita, složené ryze z volejbalových „es“, které bylo však odbornou porotou „vyloučené“ pro nedodržený počet hráčů a tak se na stupně vítězů nakonec podívala všechna smíšená  družstva (3. Rakeťáci, 2. Mimoni, 1. místo Gumy ). Vyhlášení volejbalového turnaje již sledovali příchozí „běžci“, jichž se nakonec postavilo na start rovných 30. V půl druhé bylo odstartováno. Trať dlouhou 2,5 km, vedenou příjemným terénem s nepříjemným stoupáním  v  dalovickém parku, pokořil v čase 8,20 nejrychlejší Jan Andreovský. Jeho syn Bartoloměj byl nejmladším účastníkem závodu a ve své kategorii neměl konkurenci. Mezi závodníky nemohl chybět František Holeček, který si „svým“ stylem doběhl pro zlato, jelikož byl v kategorii 50+ tento rok jediný. 

Slavnostnímu vyhlášení výsledkové listiny běhu,  v celkem sedmi věkových kategoriích, na fotbalovém hřišti  přihlíželi fotbaloví nadšenci. Těch nakonec, stejně jako loni,  nebylo tolik, aby se mohl uskutečnit plánovaný turnaj obecních částí Dalovice – Všeborovice - Vysoká - Zbytek světa. A tak chvíli po třetí hodině rozhodčí odpískl začátek zápasu dle největší účasti obecních částí Dalovice v červenobílých dresech  versus  Všeborovice v bílém. Jelikož byly síly vyrovnané a v základním hracím čase skončilo klání výsledkem 4:4, o vítězi rozhodovaly penalty. Střelu na bránu měli úspěšnější dalovičtí a tak vítězný pohár můžete spatřit v Hospůdce U Čutňáka sídlící právě v části Dalovice. Hospůdka u Čutňáka si právo na umístění poháru bezesporu zaslouží, jelikož nám dobroty a osvěžení, které zajišťovali jak na víceúčelovém sportovišti, tak na fotbalovém hřišti, servírovali za rozumné ceny a ještě s úsměvem na tváři. Pohár za 2. místo je vystaven ve všeborovické Restauraci Pod Mostem, kde nově vzniklý oddíl šipkařů připravil pro Den plný sportu turnaj ve hře 301. Dospěláci se vzdali nároku na medaile a tak byly vyhlášeny dvě dětské kategorie a díky nízkému počtu dětských účastníků si všechny děti medaili  odnesly.Tečku za Dnem plným sportu udělala chodovská kapela Alabalabamba. Již od první písně plný parket muzikanty opravdu bavil, posluchače zase jejich repertoár. A tak jsme se protancovali do neděle 1. října. 

 

Oslava dne seniorů

Hned po dni plném sportu nás v neděli prvního října čekala akce pro naše seniory.  K tanci a poslechu opět zahrál již tradičně oblíbený Vítek Šebesta. Letos jsme pozvali herečku a spisovatelku Ivanku Devátou. Do Dalovic dorazila na své první vystoupení po delší pauze, kdy bojovala se zákeřnou nemocí.  Neuvěřitelně šarmantní a vtipná dáma v hodinové talkshow vzpomínala na své lásky, historky, postřehy, vzpomínky a příběhy z hereckého, spisovatelského i osobního života. Svým okořeněným jedinečným stylem humoru pobavila všechny přítomné a na závěr zájemcům věnovala podpis ať už do knížek, které si přinesli nebo na fotografii. Paní Deváté se u nás líbilo a vzkázala poděkování za velmi příjemné setkání.

 

Lampionový průvod

Sváteční sedmnáctý listopad se již popáté konal v naší obci lampionový průvod. Tuto tradici zahájil v roce 2013 spolek Rodiče dalovických dětí.  Letos jsme se sešli na prostranství před novým obecním úřadem. Děti si nejprve mohly vyrobit lucerničku. Krátce před setměním jsme rozsvítily naše  lucerničky a lampiony a vydali se za strašidelnými bytostmi do zámeckého parku.  Po cestě jsme potkali vodníky, upíry, bílou paní a kostlivce. Děti ale ani moc nestrašili a rozdávali dobroty. Po návratu k úřadu už byla úplná tma. Na připravených ohýncích jsme si upekly buřty a na závěr byla připravena ohnivá show divadla Ignis. Vystoupení kombinace žonglování a pohybu s ohněm  za  použití různého ohnivého náčiní v doprovodu hudby a ve tmě působilo magicky a bylo příjemnou tečkou svátečního podvečera.

 

Rozsvícení vánočního stromu

I tato tradiční akce se konala poprvé u nového obecního úřadu. Od pěti hodin se otevřely prodejní stánky, v nabídce bylo vánoční jmelí, šperky, perníčky a perníkové chaloupky, vyřezávané a šité ozdoby a dekorace. Nechybělo občerstvení, nově i sladké palačinky.  Samozřejmě svařák na zahřátí a pro děti čaj zdarma. Zahřát jsme se mohli také u ohýnku. Pro zájemce se od 17:00 hodin konal koncert v kostele Panny Marie Utěšitelky.  Všechny přítomné přivítala paní místostarostka. První vystoupení si připravily děti z mateřské školky pod vedením učitelek Jany Šulcové a Petry Knápkové. Děti okouzlily živým betlémem a jistě dojaly přítomné obecenstvo. Na klavír pak zahráli skladby bratři Kalendovi. Na závěr nám přijel zazpívat dětský sbor Štěpánky Šteinové. Po koncertě jsme se vydali k obecnímu úřadu  kde byl v půl sedmé rozsvícen nově nazdobený vánoční strom. 

 

Mikuláš

Vánoční pohádkou O nepovedeném čertíkovi a zatoulané ovečce začalo setkání dětí u příležitosti mikulášské besídky. Po pohádce nás navštívilo známe trio Mikuláš s čertem i andělem a dětem rozdávali sladkosti za jejich básničky a písničky. Nakonec patřil všem dětem taneční parket, k tanci jim hrál DJ Mike. Zájemci si ještě ve tvořivé dílničce vyrobili krásnou vánoční hvězdu.