Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace o obci > Aktuality a pořádané akce > Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotacePodpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany - 2. výzva

O podporu mohou žádat všichni občané kraje, kteří mají kotel na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů.

Podpora žadatelům bude poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu s maximální hranicí až 180 000 Kč dle zvoleného typu zdroje.

Podmínkou získání dotace je nízkopříjmovost žadatele a členů jeho domácnosti.

Podrobné informace jsou obsaženy v informačním letáku
Pravidla programu budou zveřejněna na stránkách kotlíkových dotací nejpozději 30. 6. 2023.

Příjem žádostí bude spuštěn 14.08.2023 a bude probíhat elektronicky.

Pokud by zájemce o dotaci potřeboval vypomoci s podáním žádosti či fotodokumentací, může se obrátit na zaměstnance krajského úřadu.

21. 6. 2023 od 15:00 se v K. Varech v Zastupitelském sále bude konat seminář, na kterých se zájemci o dotaci dozví důležité informace k podání žádostí a o průběhu dotace.

Veškeré informace a podrobnosti programu naleznou občané na webových stránkách projektu: https://kotliky.kr-karlovarsky.cz
V případě nejasností či dotazů se prosím obraťte na kontaktní osobu Agátu Holou, e-mail: agata.hola@kr-karlovarsky.cz, tel.: 354 222 214