Dalovické listy - měsíčník vydávaný Obcí Dalovice

První číslo listů vyšlo v lednu 2009. Měsíčník je povolen MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 18653.
V průběhu jeho vydávání se vystřídali prozatím celkem čtyři redakční rady. Současná je tvořena místostarostkou obce a pracovnicemi úřadu. List informuje občany o dění v obci, přináší různé zajímavosti, tipy na výlety a akce v kraji.
 
 

 

Dalovické listy - ročník 2018

 

Dalovické listy - ročník 2017

 

Dalovické listy - ročník 2016

 

 

Dalovické listy - ročník 2015


Dalovické listy - ročník 2014

Dalovické listy - ročník 2013


Dalovické listy - ročník 2012


Dalovické listy - ročník 2011


Dalovické listy - ročník 2010