Ceník úhrady za odvoz komunálního odpadu pro rok 2018

08.01.2018 16:07

Od 1.1. 2018 dochází k úpravě ceníku úhrady za odvoz komunálního odpadu. 

Svoz komunálního odpadu zajišťuje Obec Dalovice na základě uzavření Smlouvy o odvozu a zneškodnění směsného komunálního odpadu a uhrazení ceny, která se řídí platným Ceníkem úhrady za odvoz komunálního odpadu pro daný rok. Ke smlouvám uzavřeným do 31.12.2015 bude vyhotoven dodatek. Dodatek  objednatel uzavře s obcí nejpozději do 31.března 2018.

Úhrada je splatná do 31.3. 2018. 
Při platbě na účet uvádějte jako variabilní symbol číslo smlouvy.

č.ú.: 15620341/0100