Ordinace praktického lékaře

17.07.2018 15:00

Výběrové řízení na zdejší praxi, vyhlášené Krajským úřadem Karlovarského kraje vyhrála společnost Medica sever, s.r.o.. Bývalá ordinace z hygienických důvodů nevyhovovala a nebylo by možné na ni provést novou registraci.  Na základě společného jednání bylo obcí navrženo využít prostory v prvním patře společenského objektu do doby, než bude vybudována ordinace v budově bývalého obecního úřadu. Dne 5. června proběhlo místní šetření se zástupci stavebního úřadu, hygieny a hasičů a po vydání závazných stanovisek dotčených orgánů zde bylo dočasně povoleno zřízení ordinace. V současné době dochází k vybavení ordinace, řeší se registrace, provozní řád  a smlouvy s pojišťovnami.

Společnost Medica sever, s.r.o. sděluje pacientům že  provoz ordinace bude zahájen od 1.8.2018 a bude se možné zaregistrovat. Ordinace bude provozována každý den, ordinační hodiny budou upřesněny.

Původně nabízená dočasná péče (recepty) v měsící červenci není bohužel hrazena ze strany pojišťoven. Tímto se tedy společnost omlouvá, že ji nemůže zajistit.