Ordinace praktického lékaře

14.05.2018 08:53

Mudr. Libuše Kuželová  od 1.4. 2018 uzavřela ordinaci.  Krajským úřadem bylo z podnětu pojišťovny vypsáno výběrové řízení na zdejší praxi, kde uspěla společnost Medica Sever, s.r.o.

V současné době se řeší možnost umístění ordinace přechodně v budově Obecního úřadu, stávající ordninace nevyhovala hygienickým požadavkům.

 

Dokumentace pacientů byla dle zákona předána na Krajský úřad. Zde si může o svou dokumentaci zažádat přímo pacient, s tím, že uvede, ke kterému lékaři se registruje a kam má být dokumentace zaslána. Vzor žádosti máme k dispozici na Obecním úřadě. Případně si může o dokumentaci zažádat nový lékař.

Pokud nenaleznete lékaře, který by vás chtěl zaregistrovat, obraťte se na svou pojišťovnu, která je ze zákona povinna zajistit lékařskou péči. Nemusí být ale v místě, dojezdová doba praktického lékaře je zákonem stanovena do 35minut. Pojišťovna by Vám měla nabídnout seznam poskytovatelů lékařské péče, kde se můžete zaregistrovat.

Dle informací, které máme  jsou volné kapacity u těchto lékařů:

Mudr. Jandourková, Bezručova 10 (býv. dětská poliklinika)

tel.: 353 230 874

 

Nemos ambulance, s.r.o.  Karlovy Vary –Rybáře, Železniční 887/1

Mudr. Pavel Hranička, Mudr. Vanda Maňasová

Tel.: 359 807 142, 734 439 999

 

Nemos ambulance, s.r.o.  Karlovy Vary –Rybáře, Vodárenská 756/10

Mudr. Milena Skuhravá

Tel.: 353 563 292;  734 525 751

 

Nemos ambulance, s.r.o.  Ostrov, Lidická 1407

Mudr. Mariana Poljančuková

Tel.: 358 821 282

 

Mudr. Jan Jedelský,  Hroznětín, Karlovarská 232

Tel.: 353 618 115