Shromaždiště odpadů Dalovice - sběrný dvůr

Křižovatka ulic Průběžná a Borská
(bývalý objekt svazu chovatelů)

tel.: 736 459 082
 

PROVOZNÍ DOBA OD 1.1.2016

STŘEDA       15:00 - 17:00

SOBOTA       10:00 - 12:00

 

Občané obce Dalovice zde po předložení občanského průkazu mohou odevzdat:

  • objemný odpad z domácností - matrace, koberce, linolea, starý nábytek apod.
  • nebezpečné složky komunálního odpadu - obaly od nebezpečných látek, barvy, laky, oleje, znečištěné textilie, sporáky, nekompletní elektrozařízení
  • dosloužilé elektrozařízení - lednice, mrazáky, pračky, televize, rádia, vysavače, baterie, zářivky, apod - pouze kompletní
  • pneumatiky bez disků

 

Podmínky odběru odpadů řídí Obec Dalovice.

Odpady jsou přijímány vytříděné dle druhů.

 

Občané Dalovic nemohou využívat pro odkládání odpadů sběrné dvory města Karlovy Vary.

 

    


Jak správně třídit odpad

 

ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.

 

 

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.

Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

 

 

 

ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!

Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné. 

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.