Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb

Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb. – archiv roku 2018

č.j. 639_18.pdf (183463) 

Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb. – archiv roku 2017