Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb

Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb. – archiv roku 2017