Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb

Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb. – archiv roku 2018

č.j. 639_18.pdf (183463) 

č.j. 786_18.pdf (100092)

č.j. 1832_18.pdf (100016)

Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb. – archiv roku 2017