Kontakty na pracovníky úřadu

Telefon:                       353 222 789

E-mail:                         podatelna@ou-dalovice.cz

Datová schránka:      tw7ayyg

 
 

Starosta

Místostarostka

 

Jiří Karas

Ing. Kateřina Krumphanzlová

tel.:

606 928 951

724 180 365

e-mail:   

starosta@ou-dalovice.cz

starosta@ou-dalovice.cz

 

 
 

Styk s veřejností

  Podatelna, Pokladna, Evidence, Czech Point, Poplatky

 

Zdenka Lodrová

tel.:

721 701 904

e-mail:             

 evidence@ou-dalovice.cz 

  Podatelna,  Pokladna                                                     

 

Mgr. Monika Slevinská

tel.:

730 890 783

e-mail:             

 referent@ou-dalovice.cz 

 

 

Účtárna

  Účetní, Rozpočtářka,  Veřejné zábory, Pronájmy sloupů VO                

 

Helena Šnajdrová

tel.:

723 642 086

e-mail:        

ekonomika@ou-dalovice.cz

 

 

Referent správy majetku                          

 

Ing. Milan Franěk

tel.:

606 600 533

e-mail:                 

technik@ou-dalovice.cz               

 

 

Správce společenského objektu

 

Vítězslav Homolka

tel.:                

727 973 279


 

 

Správa bytového hospodářství

 

MACHEX KV, s.r.o.

tel.:

602 715 941; 602 715 921

e-mail:          

machexkv@quick.cz

 

 

Knihovnice

Kronikářka

 

Mgr. Monika Slevinská

Mgr. Monika Kadlecová

tel.:

730 890 783

721 042 467

e-mail:     

knihovna.dalovice@worldonlive.cz

moni.kadlecova@seznam.cz

 

Podatelna, Pokladna, Evidence, Czech Point, Poplatky

 

Zdenka Lodrová

tel.:

721 701 904

e-mail:             

evidence@ou-dalovice.c