Kontakty na pracovníky úřadu

Telefon:                       353 222 789, 721 701 904

E-mail:                         podatelna@ou-dalovice.cz

Datová schránka:      tw7ayyg

 
 

Starosta

Místostarosta

 

 

Jiří Karas

Josef Cikaník

 

tel.:

606 928 951 

724 180 365 

 

e-mail:   

starosta@ou-dalovice.cz

starosta@ou-dalovice.cz


 
 
 

Styk s veřejností

  Podatelna, Pokladna, Evidence, Czech Point, Poplatky

 

Andrea Havlíčková

tel.:

721 701 904

e-mail:             

 evidence@ou-dalovice.cz 

 

 

Účtárna

  Účetní, Rozpočtářka,  Veřejné zábory, Pronájmy sloupů VO                

 

Helena Šnajdrová

tel.:

723 642 086

e-mail:        

ekonomika@ou-dalovice.cz

 

 

Referent správy majetku                          

 

Daniela Kobiláková

tel.:

606 600 533

e-mail:                 

technik@ou-dalovice.cz               

 

 

Pověřenec GDPR                          

 

Mgr. Jaromír Rokusek

tel.:                

602 481 782

e-mail:  

jrokusek@seznam.cz

 

 

Správce společenského objektu

 

Monika Pěkná

tel.:                

 

 

 

Správa bytového hospodářství

 

MACHEX KV, s.r.o.

tel.:

602 715 941; 602 715 921

e-mail:          

info@machexkv.cz

 

 

Knihovnice

Kronikářka

 

Mgr. Monika Slevinská

Mgr. Monika Kadlecová

tel.:

730 890 783

721 042 467

e-mail:     

knihovna.dalovice@worldonlive.cz

moni.kadlecova@seznam.cz

 

Podatelna, Pokladna, Evidence, Czech Point, Poplatky

 

Zdenka Lodrová

tel.:

721 701 904

e-mail:             

evidence@ou-dalovice.c