Obnova a údržba vybavení základní a mateřské školy

V rámci projketu došlo k obnově herních prvků v zahradě mateřské školky. Byly odstraněny staré nevyhovující sestavy a nově nainstalovány herní sestavy 

z akátového dřeva v celkové hodnotě 320 713,- Kč.

 
          

 

V obou budovách školy dále došlo k opravě a kompletní výměně všech dveří. Celková cena opravy činila 452 318,- Kč.

         
 
 

Na projekt byla poskytnuta dotace z Karlovarského kraje z "Programu obnovy venkova" ve výši 202.000,- Kč