Zápisy z jednání ZO

Zde naleznete archiv zápisů z jednání ZO. Aktuální zápisy jsou vždy vyvěšovány řádně a včas v souladu se zákonem na úřední desce zhruba týden po jednání z důvodu sepsání, oveření, podepsání.
 
 

Jednací řád zastupitelstva obce

2019


2018

 

2017


2016

 

2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006