Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Odpady

Základní informace k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.pdf - od 18.10.2021

 

8. 4. 2021 vešla v účinnost obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která nahradila OZV č. 1/2015.

Komunální odpad

 • Změnu nádoby lze upravit pouze 1x ročně a to na základě předložené písemné žádosti nejpozději do 10. prosince daného roku (s účinností od 1. 1. roku následujícího)!
 • Vyplněnou žádost - Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku - lze doručit osobně, poštou nebo e-mailem: evidence@ou-dalovice.cz nebo datovou schránkou tw7ayyg

Informace k poplatkům za svoz komunálního odpadu

 

Bioodpad

V měsících duben – květen a říjen – listopad jsou umístěny velkoobjemové kontejnery na BIOODPAD na níže uvedených stanovištích. Budou zde „rotovat“ v týdenních intervalech. Vývoz je naplánován vždy na čtvrtek. Následně bude kontejner umístěn na další stanoviště.

Žádáme tímto občany o používání těchto kontejnerů pouze na BIOODPAD. Pro ostatní odpad slouží např. shromaždiště odpadu.

Stane-li se, že je kontejner plný dříve, než je plánován vývoz, prosím, kontaktujte nás.

Umístění kontejnerů:

 1. U Hřbitova, V Břízkách (u tříděného odpadu), Průběžná (u cesty na hřiště), Pod Strání (parkoviště)
 2. Okrajová (u poštovních schránek), Borská (u kapličky), Spádová (u Marakany), Zámecká (u vstupu do parku)

  

Stanoviště umístění nádob k třídění odpadu

 • ulice U Kostela - náměstí
 • ulice Pod Strání
 • ulice Na Výsluní
 • křižovatka ulic Dolní x Nad Řekou
 • ulice Dolní - pod mostem
 • Sedmidomky
 • křižovatka ulic Borská x Jílová
 • ulice Průběžná - odstavná plocha naproti restaurace U Doubků
 • ulice Příční - před hasičskou zbrojnicí
 • ulice Výletní
 • ulice Pod Parkem
 • ulice V Břízkách
 • ulice Zálesí
 • ulice Sadovská u DPS
 • ulice K Lesu
 • ulice U Potoka
 • ulice Prosluněná
 • u fotbalového hřiště
 • ulice Okrajová 

Umístění nádoby na jedlé oleje a tuky:

 • Shromaždiště odpadu - Borská 243/9a

 

Shromaždiště odpadu Dalovice - shromaždiště odpadu

Borská 243/9a - křižovatka ulic Průběžná a Borská
(bývalý objekt svazu chovatelů)

tel.: 736 459 082

PROVOZNÍ DOBA

STŘEDA       15:00 - 17:00

SOBOTA       10:00 - 12:00

Občané obce Dalovice zde po předložení občanského průkazu mohou odevzdat:

 • objemný odpad z domácností - matrace, koberce, linolea, starý nábytek apod.
 • nebezpečné složky komunálního odpadu - obaly od nebezpečných látek, barvy, laky, oleje, znečištěné textilie, sporáky, nekompletní elektrozařízení
 • dosloužilé elektrozařízení - lednice, mrazáky, pračky, televize, rádia, vysavače, baterie, zářivky, apod. - pouze kompletní
 • pneumatiky bez disků

Podmínky odběru odpadů řídí Obec Dalovice.

Odpady jsou přijímány vytříděné dle druhů.

Občané Dalovic nemohou využívat pro odkládání odpadů shromaždiště odpadu města Karlovy Vary.

  

Jak správně třídit odpad

140R1ELC[2].jpg jaktridit_logo.jpg share.jpg logo samoseboucz.jpg

 papírANO

Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.

 

 

plastytetrapak.jpg

ANO
Do žlutých kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pokud je žlutý kontejner označen i oranžovou samolepkou, patří do něj i tetrapackové obaly (kartonové obaly od nápojů, mléčných výrobků apod.).

Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Ke stažení: Recyklace plastů


sklo

ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!

Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné. 

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

 

kov.jpg

ANO
Do šedého kontejneru patří kovové obaly, např. konzervy od potravin, plechovky od piva nebo nealkoholických nápojů, kovové obaly od kosmetiky, hliníková víčka od jogurtů apod., ostatní kovové předměty z domácnosti (např. hrnce, nože).

NE
Nepatří sem plechovky od barev a ředidel, nádoby od pesticidů, insekticidů a dalších chemikálií a zařízení složené z více materiálů.