Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Název vyhlášky Účinnost

OZV č. 1/2020 zrušení OZV 1/2011, o povolení vjezdu motorových vozidel do vybraných míst a částí obce.pdf

1.1.2021

OZV 1 2019 o místním poplatku ze psů

1.1.2020

OZV 3/2018 zrušuje OZV 2/2012 o ochraně ovzduší v obci

1.8.2018
OZV 2/2018 Požární řád obce 1.8.2018

OZV č.1./2017 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

19.5.2017

OZV č.2/2016 zrušuje OZV č.2/2013 stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje

20.11.2016
OZV č.1/2016 zrušuje OZV č.6/2011 o poplatku za pobyt

3.4.2016 

OZV č.2/2015 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 1.1.2016 
OZV č.1/2015 o odpadech 24.4.2015 
OZV č. 3/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 28.7.2013 
OZV č.1/2013 o zrušení OZV č. 5/2011, o místním poplatku za VHP nebo jiné zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 1.5.2013 
OZV č.2/2011 o místním poplatků ze psů 29.3.2011 
Dodatek č. 1 k OZV č.2/2011 o místním poplatku ze psů 1.2.2016
OZV č.1/2011 o povolení vjezdu motorových vozidel do vybraných míst a částí obce ZRUŠENO
OZV č.2/2008 zrušení OZV 2/1998 o vydání ceníku za komunální odpad 6.2.2008
OZV č.1/2008 zrušení OZV z r. 1991o čistotě a veřejném pořádku v obci 6.2.2008 
OZV č.6/2007 zrušení OZV Řád pohřebiště v Dalovicích z 6. 4. 1992 1.11.2007
OZV č.4/2007 zrušení OZV Zásady při prodeji domů, pozemků a pronajímání nebyt. prostor 21.3.2007
OZV č.1/2006 zrušuje OZV 2/1995 o hrazení příspěvku na rozvoj plynofikace v obci 18.1.2006
OZV č.1/2005 kterou se mění a doplňuje OZV 2/2002 o závazných částech změny ÚP č. 1 sídelního útvaru Dalovice 21.10.2005
OZV č.2/2004 kterou zrušuje OZV o příspěvku na částeč. úhradu neinv. nákl. MŠ a ŠD 1.1.2005

  

Nařízení Účinnost

Nařízení č. 1/2014 Zákaz podomního prodeje

11.12.2014

  

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon