Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Právní předpisy

Zákony

Zákon Popis
Ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
Usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
Zzákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
Zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
Zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
Zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
Zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
Zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
Zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
Zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
Zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

OZV č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci - s podpisy.pdf

1.1.2022

OZV č. 2/2021,o stanovení obecního systému odpadového hospodářství - s podpisy.pdf

OZV č. 2/2021,o stanoveni obecního systému odpadového hospodářství.pdf

8.4.2021

OZV č. 1/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - s podpisy.pdf

OZV č. 1/2021, o místním poplatku za užíváni veřejného prostranství.pdf

6.2.2021

OZV č. 1/2020 zrušení OZV 1/2011, o povolení vjezdu motorových vozidel do vybraných míst a částí obce - s podpisy.pdf

OZV č. 1/2020 zrušení OZV 1/2011, o povolení vjezdu motorových vozidel do vybraných míst a částí obce.pdf

1.1.2021

OZV č. 1/2019, o místním poplatku ze psů - s podpisy.pdf

OZV č. 1/2019, o místním poplatku ze psů.pdf

1.1.2020

OZV č. 3/2018 zrušení OZV 2/2012, o ochraně ovzduší v obci - s podpisy.pdf

OZV č. 3/2018 zrušení OZV 2/2012, o ochraně ovzduší v obci.pdf

1.8.2018

OZV č. 2/2018 Požární řád obce - s podpisy.pdf

OZV č. 2/2018 Požární řád obce.pdf

1.8.2018

OZV č. 1./2017, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností - s podpisy.pdf

 

19.5.2017

OZV č. 2/2016 zrušuje OZV č. 2/2013, stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje - s podpisy.pdf

OZV č. 2/2016 zrušuje OZV č. 2/2013, stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje.pdf

20.11.2016

OZV č. 1/2016 zrušuje OZV č. 6/2011 o poplatku za pobyt

OZV č. 1/2016 zrušuje OZV č. 6/2011.pdf

3.4.2016 

OZV č. 2/2015, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí - s podpisy.pdf

OZV č. 2/2015, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.pdf

1.1.2016 

OZV č. 1/2015 o odpadech

ZRUŠENO 

OZV č. 3/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

ZRUŠENO 

OZV č. 1/2013 o zrušení OZV č. 5/2011, o místním poplatku za VHP nebo jiné zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

 

1.5.2013 
OZV č. 2/2011 o místním poplatků ze psů ZRUŠENO 
Dodatek č. 1 k OZV č. 2/2011 o místním poplatku ze psů ZRUŠENO
OZV č. 1/2011 o povolení vjezdu motorových vozidel do vybraných míst a částí obce ZRUŠENO

OZV č. 2/2008 zrušení OZV 2/1998 o vydání ceníku za komunální odpad

 

6.2.2008

OZV č. 1/2008 zrušení OZV z r. 1991o čistotě a veřejném pořádku v obci

 

6.2.2008 

OZV č. 6/2007 zrušení OZV Řád pohřebiště v Dalovicích z 6. 4. 1992

 

1.11.2007

OZV č. 4/2007 zrušení OZV Zásady při prodeji domů, pozemků a pronajímání nebyt. prostor

 

21.3.2007

OZV č. 1/2006 zrušuje OZV 2/1995 o hrazení příspěvku na rozvoj plynofikace v obci

 

18.1.2006

OZV č. 1/2005 kterou se mění a doplňuje OZV 2/2002 o závazných částech změny ÚP č. 1 sídelního útvaru Dalovice

 

 

21.10.2005

OZV č. 2/2004 kterou zrušuje OZV o příspěvku na částeč. úhradu neinv. nákl. MŠ a ŠD

 

1.1.2005

  

Nařízení

Nařízení Účinnost

Nařízení č. 1/2014 Zákaz podomního prodeje

11.12.2014