Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Realizované projekty > Rekonstrukce náměstí před Obecním úřadem

Baner_pro_příjemce[1].jpg

www.nuts2severozapad.cz www.europa.eu

Rekonstrukce náměstí před Obecním úřadem

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/2.2.00/82.01246

oú.jpg

Realizátor: Obec Dalovice
Zhotovitel: KRYSTYN Karlovy Vary - stavební společnost
TDI: Ing. Jiří Lodr
Finanční zdroj: Regionální operační program NUTS II Severozápad (ROP)    
  Výzva č. 63
  Prioritní osa 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje
  Oblast podpory 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické  infrastruktury                       
Zahájení projektu: 04/2015
Ukončení projektu: do 29.9. 2015
Celkové náklady projektu: 
(po ukončení výběrových řízení)
2,304 mil. Kč

 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1,879 mil. Kč
Partneři projektu: MAS Krušné hory, o.p.s.
  Sdružení Krušné hory - západ
  ZŠ a MŠ Dalovice

Cílem projektu bylo vyřešení pohybu chodců s důrazem na bezpečnost žáků ZŠ a MŠ a rozšíření parkovacích míst.
Projekt se členil do dvou částí – komunikace ke škole a náměstí. Celková délka úpravy stávající komunikace ke škole
je 42m. Navržena je se dvěma jízdními pruhy, chodníkem a kolmým parkovacím stáním. Pro přecházení byl umístěn zpomalovací práh.
U náměstí zůstal zachován oválný charakter, byla respektována stávající komunikace a okolní zástavba. Celková délka úpravy je 80,8 metru. Komunikace je navržena s jedním jízdním pruhem, parkovacím podélným stáním a chodníkem. Stavba nepředstavuje žádný zásah do inženýrských sítí. Konstrukce komunikací byla provedena ze živičné vozovky
a zámkové dlažby. Stavba byla zahájena na počátku června. Termín dokončení prací a předání staveniště  proběhl dle harmonogramu 31. srpna 2015, kolaudace proběhla 8.9. 2015