Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Realizované projekty > Oprava mostu č. I/13-004

logo-barva_SFDI.jpg

Oprava mostu č. I/13-004

Registrační číslo projektu: ISPROFOND: 5412510001

IMG_1757.jpg

Realizátor: Obec Dalovice
Zhotovitel:


 

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., 

IČ: 44564287

TDI: Ing. Jiří Lodr
Odpovědný projektant       Ing. Jan Procházka - PONTIKA s.r.o
Finanční  zdroj: Státní fond dopravní infrastruktury  
                                                                                                                   

Příspěvek z rozpočtu SFDI na výstavbu, modernizaci a opravy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou

Zahájení projektu: 05/2017
Ukončení projektu: 10/2017
Celkové náklady projektu: 
(po ukončení výběrových řízení)
9 380 228,55 mil. Kč
 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 8 814 476,11  mil. Kč
Výše příspěvku 100% uznatelných nákladů
   

Hlavním cílem projektu byla oprava mostu č. I/13-004 v Dalovicích převádějící místní komunikaci přes silnici č.I/13, a tím vytvořit funkční a bezpečné podmínky na křížené i křižující komunikaci. Stávající most byl v nevyhovujícím stavu, a proto byla nutná jeho oprava.

V rámci stavby byl odstraněn mostní svršek, svodidla a zábradlí. Na nosnících byla

vybetonována spádová deska, provedena izolace z NAIP. Most byl osazen novou římsou z lícních prefabrikátů + monolitická část. Nové vozovkové vrstvy jsou z asfaltového betonu. Byla osazena nová svodidla a zábradlí. Stávající nosníky a spodní stavba byla sanována.

Fotogalerie z průběhu realizace

IMG_0247.jpg IMG_0251.jpg IMG_0261.jpg IMG_0280.jpg
IMG_0286.jpg IMG_0340.jpg IMG_0344.jpg IMG_0373.jpg
IMG_0484.jpg IMG_0872.jpg IMG_0925.jpg IMG_0968.jpg
IMG_0995.jpg IMG_0998.jpg IMG_1032.jpg IMG_1079.jpg
IMG_1231.jpg IMG_1237.jpg IMG_1283.jpg IMG_1497.jpg
IMG_1602.jpg IMG_1695.jpg IMG_1720.jpg IMG_1722.jpg
IMG_1757.jpg