Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace o obci > Současnost a historie

zive-obce (1).jpg

Současnost a historie 

Současnost obce a občanská vybavenost

Obec Dalovice se nachází v těsném sousedství lázeňského města Karlovy Vary na území o rozloze 6,28 km2. Obec má tři části: Dalovice, Všeborovice a Vysokou, ve kterých žije přibližně 2000 obyvatel (k 1. 1. 2022: 1970 občanů ČR + 72 cizinců s pobytem).

Díky své návaznosti na Karlovy Vary  a dobrému dopravnímu spojení jsou Dalovice vyhledávanou obcí vhodnou pro příměstské bydlení. Z okrajové části Dalovic je to vzdušnou čarou ke karlovarskému Vřídlu cca 3 km. Převážná část obce leží v nadmořské výšce okolo 400 m.

V obci se nachází základní a mateřská škola a střední škola. Dále se zde nachází ordinace praktického lékaře, očního lékaře a dentální hygiena, pošta, domy s pečovatelskou službou, knihovna, prodejna potravin, prodejna drogerie, papírenského zboží a domácích potřeb. Volnočasovému vyžití slouží fotbalové hřiště, tenisové a volejbalové kurty, víceúčelové sportoviště a nové školní hřiště. Pro kulturní akce slouží Společenský objekt se sálem (z r. 2015), který je zároveň sídlem Obecního úřadu Dalovice, a sousední park s malým amfiteátrem a lanovým centrem pro děti.

Chloubou Dalovic je zámecký park s památným stromem - Körnerovým dubem a Kostel panny Marie Utěšitelky.

Místní spolky ve spolupráci s obcí pořádají řadu kulturních a společenských akcí, jako je oslava MDŽ, masopustní karneval, pálení čarodějnic a stavění máje, oslava Mezinárodního dne dětí, tradiční tiratlon KIWI MUŽ,  lampionový průvod či rozsvícení vánočního stromu. Navíc se v průběhu roku konají také další akce – plesy, koncerty a vystoupení pro veřejnost.

V obci existuje více než 70 podnikatelských subjektů a drobných podnikatelů, například autoškola, kominictví, kadeřnictví,  fotografické studio, tiskárna, autoopravny, několik restaurací  a menších penzionů. V ulici Botanická se nachází menší průmyslová zóna,  kde najdeme např. velkoobchod s drogerií Petr Fiala, s. r. o, developerskou společnost Moyo Holding, a. s., reklamní a vydavatelskou agenturu Media, výrobu a montáž plastových a dřevěných oken Bohemia Lignum atd.

Firmy sídlí také v areálech bývalého školního statku. Například v Dalovicích Pneuservis, v horních Všeborovicích Karlovarská stavební společnost Krystyn. Z hlediska průmyslového vývoje zde měla svou historii výroba porcelánu, dalovická porcelánka byla součástí koncernu Epiag. Po  jejím zprivatizování se výroba porcelánu v Dalovicích po sedmi letech zastavila. Roku 2001 byla opět obnovena, nadšení však nevydrželo dlouho a nyní je továrna zavřená a její majetek v dražbě. V areálu sídlí další výrobní závod, a to společnost Velta Tea – výrobce čajů.

V roce 2017 byl uveden do provozu Parkhotel Carslbad Inn. Jedná se o zcela nově zrekonstruovaný bývalý hotel Ohře.

Část okolních polí obhospodařuje statek Zeos Bor.  Přiléhající obecní  lesy spravují Lázeňské lesy Karlovy Vary.

 

Historie obce

Dalovice (uváděné v minulosti pod názvy Dallowicz, Dallwicz, Dallwitz, Dalvice) jsou  poprvé uváděny v zemských knihách roku 1498, od toho roku se odvozuje založení obce. Archeologické vykopávky v průběhu 20. století prokázaly, že v okolí místa, dnes nazývaném Tvrziště, žili lidé již v pozdní době bronzové (cca 1200 – 700 let př.n.l.). Nálezy z těchto vykopávek jsou uloženy v Muzeu Karlovy Vary.

Majitelé dalovického panství se často měnili, protože i když rozloha panství byla velká (zemědělská plocha a lesní pozemky), příjmy z nich vysoké nebyly. Prvním majitelem byl Albrecht z Perštějna. Ze známějších rodin jsou to například Anna Ludmila Kolovratová či vdova Marie Benigna Piccolominiová. Původně zemědělská obec se po otevření kaolínových a uhelných dolů změnila na průmyslovou. Jeden z majitelů – Johann Wenzel Ferdinand, Ritter von Schönau - založil v obci r. 1804 kameninovou výrobnu (pak r. 1830 porcelánku, později světoznámá firma Epiag), aby příjmy pro panství zvýšil. Mimo malé firmy byly v obci i cihelna, pivovar, mlýn a pila.

Nejvýrazněji se do historie obce zapsal baron Friedrich Riedl von Riedenstein, který v roce 1871 koupil panství včetně porcelánky. Po něm panství zdědil nejstarší syn Eduard, který výrazně rozšířil zámeckou knihovnu o rozsáhlé sbírky německé, anglické a francouzské literatury (především zaměřené na geografickou a cestopisnou literaturu).

V Novém zámku Riedla von Riedesteina bylo na začátku roku 1945 umístěno velitelství německé branné moci pro celý okrsek západního pohraničí. V obci byla ubytována silná vojenská posádka a vojenské lazarety.  Rodina Riedl von Riedenstein vlastnila dalovické panství až do r. 1945, kdy je převzal do svého vlastnictví československý stát. Obyvatelstvo Dalovic bylo převážně německé, v květnu 1945 zde žilo 2247 Němců a 10 Čechů. V důsledku odsunu bylo Němců na konci roku 1949 pouze 181 a Čechů 1044.

Obec Dalovice byla samostatnou obcí do r. 1976, kdy byla připojena ke Karlovým Varům a stala se jeho městskou částí. Roku 1990 se podařilo osamostatnit Dalovice s tím, že Všeborovice a Vysoká budou nedílnou součástí Dalovic.

Všeborovice, část obce Dalovice, bývaly samostatnou obcí (dříve se nazývaly Schobrowitz, Šobrovice). První oficiální zmínky o Všeborovicích jsou v daňovém výnosu z r. 1523, proto se tento rok bral jako rok založení obce. Nejstarší část Všeborovic vznikla jako osada během 10. – 12. století a stála v místech dnes nazývaných „horní“ Všeborovice. Novější část Všeborovic -„dolní“ Všeborovice - byla založena až po r. 1880 z podnětu barona Fiedricha Riedl von Riedenstein, především kvůli zemědělskému zásobování průmyslové části Dalovic (porcelánka, doly na uhlí).

Vysoká, část obce Dalovice, vznikla jako osada patřící k Dalovicím v 15. století (nazývala se Hohdorf, Hochdorf, Hohendorf). Poprvé se Vysoká, jako samostatná obec, uvádí r. 1655 při mapování majetku drobné šlechty. Na rozdíl od Dalovic a Všeborovic, na jejichž založení se podíleli obyvatelé slovanského původu, Vysoká byla od svého začátku sídlem německých obyvatel.

Kronika obce