Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Realizované projekty > Rekonstrukce a vybavení odborných učeben pro přírodní vědy včetně kabinetů v ZŠ a MŠ Dalovice

Snímek obrazovky 2023-07-31 093402 (1).jpg

 

Název projektu: Rekonstrukce a vybavení odborných učeben pro přírodní vědy včetně kabinetů v ZŠ a MŠ Dalovice

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_037/0002683

Program: Integrovaný regionální operační program

Název výzvy: 37. výzva IROP - Základní školy - SC 4.1 (ITI)

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

 

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro ZŠ a MŠ Dalovice.

V rámci projektu dojde k rekonstrukci a vybavení odborných učeben ZŠ. Bude se jednat o rekonstrukci a vybavení učebny fyziky a chemie, učebny přírodopisu, učebny zeměpisu, kabinetu chemie a kabinetu přírodopisu. Projekt bude tvořen ze stavebních prací, dodávek IT vybavení, nábytku a pomůcek.

 

Během června až srpna 2023 dochází k realizaci stavebních prací spojených s projektem. Na stavební práce bude navazovat modernizace a vybavení učeben a kabinetů dotčených projektem. Bude se jednat o dodávky IT vybavení, nábytku a pomůcek.

 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 9 345 794,00 Kč vč. DPH.

Podíl příspěvku z EU je 85 %, finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 5 %, vlastní zdroje 10 %

 

IMG_3824.jpg IMG_3827.jpg IMG_3833.jpg IMG_3876.jpg
IMG_3830.jpg IMG_3878.jpg IMG_3881.jpg IMG_3889.jpg
IMG_3917.jpg IMG_4064.jpg IMG_4068.jpg  IMG_4134.jpg
IMG_4142.jpg  zeměpis 3D brýle.jpg  zeměpis tablety.jpg  
přírodopis - zadní stěna.jpg přírodopi IT vybavení.jpg přírodopis zadní pohled.jpg přírodopis nábytek.jpg
přírodopis čelní pohled.jpg přírodopis - vestavné skříňky.jpg zeměpis čelní pohled.jpg zeměpis.jpg
F-CH zadní pohled.jpg F-CH čelní pohled.jpg F-CH pracovní stoly.jpg