Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Realizované projekty > Digitální úřední deska

stažený soubor.png Logo_leader.jpg    

Digitální úřední deska

Název žadatele:

Obec Dalovice

Název projektu:

Umístění digitální úřední desky u obecní knihovny 

Hlavní cíl operace:

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS

Předmět projektu:

Pořízení a umístění digitální úřední desky na veřejném prostranství u obecní knihovny s cílem zlepšení komunikace s občany a lepší zpřístupnění informací o dění na úřadě i v obci.

Číslo projektu (celé):

 

22/007/19210/341/142/005145

 

Celkové náklady projektu:

429 141,- Kč

Výdaje, na které nebyla požadována dotace:

 

41 951,- Kč

Výše dotace:

309 760,- Kč

 

Projekt je financován za finanční podpory z Programu rozvoje venkova operace 19.2.1, Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny MAS Krušné hory, o. p. s.,  Fiche č. 9. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.


 

elektronická úřední deska.jpg

Obec Dalovice umístila na podzim roku 2022 na prostranství u obecní knihovny digitální úřední desku. Cílem bylo především zjednodušení přístupu k informacím zveřejňovaných obcí, školou, knihovnou či místními spolky. Jedná se nejen o povinně zveřejňované dokumenty obecního úřadu, ale také důležitá sdělení či pozvánky na pořádané akce. Informace jsou přehlednější a snadněji dohledatelné než na kamenné úřední desce a obecních vývěskách.

Na pořízení desky byla v květnu podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova přes MAS Krušné hory, o. p. s. Žádost prošla všemi potřebnými kontrolami a ke konci roku jsme obdrželi výzvu k podpisu dohody o poskytnutí dotace, která je ve výši 80 % uznatelných nákladů. Dohoda byla podepsána 3. ledna 2023.